Na svećanosti u Domu tehnike u Osijeku dodjeljena su 22. prosinca 2016. priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Ove godine dobitnicima Priznanja Povelja i Plaketa ZTK OBŽ uručio je Župan Osječko-baranjske županije g. Vladimir Šiljagić. 

Najviše priznanje, Povelju ZTK OBŽ za životno djelo primio je profesor Marijan Antolović iz Belišća. Plakete ZTK OBŽ primili su Siniša Vukobratović - Radio klub Belišće, Manuela Oršuš - CTK Valpovo-Belišće i ZTK Valpovo-Belišće.

Obrazloženja:

 

MARIJAN ANTOLOVIĆ, prof.

Rođen sam 3.9.1949. godine u Belišću, gdje sam završio osnovnu, Gimnaziju  u Valpovu, a Pedagošku akademiju u Osijeku 7.10.1971. godine – Studijsku grupu matematika i fizika (diplomirao sam fiziku i matematiku). Radio sam u osnovnoj školi u Belišću i srednjoj školi u Valpovu.

Od 9.9.1977. godine radio sam u Srednjoškolskom Centru Valpovo kao profesor matematike. Od 15.3.1981. godine zaposlio sam se Kombinatu "Belišće"  u računskom centru kao aplikativni programer na IBM 360. U međuvremenu 24.11.1983. godine diplomirao sam na Pedagoškom fakultetu Osijek (uz potporu i po programu PMF Zagreb) matematiku i dobio zvanje: profesor matematike. Tijekom rada u Računskom centru permanentno sam se obrazovao u IBM centrima u zemlji za aplikativnog programera (programski jezici: PLI, Assembler, RPG II, Cobol, Fortran) o čemu svjedoče neki od (mnogih) priloženih IBM cerifikata. Razvojem Računskog centra početkom 1984. godine počinjem raditi na poslovima sistem inženjera na računalu IBM 4341. Paralelno sam se neprekidno usavršavao i školovao u centrima IBM-a. Specijalizirao sam on-line obradu podataka (CICS/VS) od generiranja i održavanja do programiranja i edukacije aplikativnih programera i korisnika aplikacija. Radio sam puno i sa VM-om, bankama podataka, a posljednju godinu u kombinatu proveo sam kao voditelj Odjela terminalske mreže (VTAM i NCP). Cijelo vrijeme permanentno sam se  obrazova o čemu sjedoće i mnogobrojni IBM certifikati.

Od 1.9.1990. godine počinjem raditi u Srednjoj školi Valpovo kao profesor matematike. Početkom drugog polugodišta 1992./93. godine odlaskom profesora informatike počinjem predavati informatiku.

Tijekom rada kao profesor informatike imao sam "sreće" usavršiti operativni sustav DOS, pa onda Windowse 95, 98 i ME, Windowse NT 4.0, kako u korištenju tako i u generiranju odnosno  održavanju. Razvojem mreže u učionici i razvojem računalne opreme, kao i potrebom usavršavanja nastavnog procesa (Internet, e-mail, …) nužno sam radio i s Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10. Paralelno sam postavio računalnu mrežu u kabinetu, koju sam tijekom vremena usavršavao i proširio na cijelu školu. Počeo sam s desetak računala, a sada je to mreža s više od 100 računala. Računala se nalaze u tri kabineta informatike, u svakoj učionici, kao i u prostorijama administracije i stručne službe škole.

Radeći na poslovima profesora informatike i voditelja kabineta informatike, morao sam rješavati razne probleme. Od održavanja hardwar-a do uvođenja novog softwar-a i (uz pomoć kolega informatičara) obrazovanja kolega profesora. Učestvovao sam u svim akcijama škole gdje se ukazala potreba za informatičkom djelatnošću (estetsko uređivanje škole, izrada natpisa i grafičkih radova kolegama za potrebe nastave u skoro svim predmetima, upisi u prvi razred: obrada rezultata, liste, pa i objava rezultata u realnom vremenu na WEB stranici škole, pripremanje učenika za natjecanja, razna priznanja, ispisivanje svjedodžbi kolegama, izdavanje knjige povodom 100 godina srednjoškolskog obrazovanja u Valpovu, izdavanju školskog godišnjaka, predavanja na stručnim vijećima,  …).

Nastojao sam pročitano iz pedagoške i psihološke literature (ako je primjenjivo u danoj situaciji) primijeniti u praksi, posebno u radu sa slabijim učenicima (ili razredima) u smislu individualnog pristupa učeniku i prilagodbi nastave mogućnostima. Od 1993./94. godine pripremam učenike za natjecanje iz informatike. Svake godine učestvovao sam na Županijskim natjecanjima iz programiranja, a dvije godine i na smotri učeničkih radova. Više učenika su više puta pozivana na državno natjecanje. Niz godina sam član županijskog povjerenstva za natjecanje srednjih škola, član natjecateljskih komisija, kao i organizator međugradskog i međuopćinskog natjecanja za područje Valpova, Našica, D. Miholjca. Godinu dana bio sam i član Državne komisije za informatiku u Zagrebu.

Sa stručne strane stvari su, naravno, znatno složenije. Brz razvoj računalne tehnike i programa potiče vrlo raznovrstan i specijalistički interes učenika (posebno gimnazijalaca). To me prisiljava na svakodnevno proučavanje novih programa i "snalaženje" čitavo vrijeme. Trudim se predvidjeti potrebe i pripremiti se u naprijed. Za potrebe nastave i škole programiram u programskim jezicima Clipper, QBasic, Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi, C++, SPSS, Microsoft Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint, raznim grafičkim programima (CorelDraw, Photoshop, Paint Shop Pro, Micrografx Designer, SnapGrafx, Photo Paint, Microsoft Publisher, CorelXara, Corel Ventura, AutoCad i puno sitnih uslužnih programa).

Od 2001./02. školske godine škola ima svoju WEB stranicu: www.ss-valpovo.hr koju, uz moju malu pomoć, uređuju učenici 3. razreda gimnazije. Počevši od 2007. godine mentor sam i ispitivač osnovnog i naprednog ECDL-a. Tijekom godina postao sam profesor mentor, a već tri godine sam profesor savjetnik.

U Zajednici tehničke kulture Valpovo radio sam 15 godina kao predavač informatike u informatičkoj školi "Page". Do sada sam održavanjem tečaja (odobrenih od strane ministarstva) osposobio više od 700 ljudi. Za potrebe i usavršavanje/moderniziranje nastave napisao sam više priručnika (Windows, Word, Excel, Access i Internet).  Počevši od 2007. godine mentor sam i ispitivač osnovnog i naprednog ECDL-a što direktno primjenjujem u radu CTKVB. U posljednjim godinama bilo je i dopunskih, specijaliziranih, tečaja za pojedine ciljane skupine građana (posebni zahtjevi poduzeća i gradske uprave). Godinama sudjelujem u radu upravnog odbora CTKVB. Posebno sam učestvovao u radu informatičke škole „PAGE“ i organizaciji te uporabi novog informatičkog kabinete. Radio sam s različitom strukturom polarnika: od potpunih početnika, preko učenika srednje škole, fakulteta i umirovljenika pa do stranih državljana i djelomičnog predavanja na engleskom jeziku i prilagođenim računalima za te potrebe. Obzirom da radim u nastavi u srednjoj školi, neprekidno pratim napredovanje informatike (hardware i software), učestvujem u na stručnim skupovima županijske (stručna vijeća) , državne (Računalo u školi) i međunarodne (MIPRO) razine. Na svim tim skupovima godinama sam i predavač. Autor sam i tri udžbenika za informatiku u srednjoj školi, kao i recenzent više udžbenika iz područja informatike. Sve to znanje upotrebljavam i u radu u s odraslim osobama u informatičkoj školi „PAGE“. Posebno mi je bilo koristan rad na posebnom projektu HZZO za osposobljavanje i prekvalifikaciju osoba – što sam neposredno primijenio u radu u CTKVB

Poslije odlaska u mirovinu 1.9.2015. godine nastavio sam  rad u CTKVB s učenicima osnovne škole. Pojavom mBota vodim robotiku, pripremam i vodim učenike na natjecanja Croatian Makers lige.   

SINIŠA VUKOBRATOVIĆ (Radio klub Belišće)

Siniša Vukobratović rođen je 22. srpnja 1964. godine u Belišću. Osnovnu školu je pohađao u Belišću, a već u svojoj jedanaestoj godini postao je član Kluba mladih tehničara gdje je stjecao prva znanja iz elektrotehnike i radiotehnike. Ljubav prema ovim granama tehničke kulture direktno je utjecala na njegov odabir budućeg zanimanja pa je tako, nakon Osnovne škole, završio srednju školu za zvanje "elektroničar", a potom i Elektrotehnički fakultet u Osijeku gdje je stekao zvanje inženjera elektrotehnike.

Član radio kluba "Belišće" postaje 1977. godine, a 1978. polaže i ispit za radioamaterskog operatora "C" razreda. Održava svoje prve radio veze na KV i UKV frekventnom području, a vrlo je aktivan i u konstruktorskoj djelatnosti gdje gradi svoje prve prijemnike i pomoćne radioamaterske uređaje. Od 1980 godine aktivan je član natjecateljske ekipe radiokluba, kao radio operator, ali i kao konstruktor i natjecatelj u radioamaterskoj goniometriji ("Lov na lisicu") gdje je ostvario vrlo zapažene rezultate na regionalnom i republičkom nivou. Bio je član klupske ekipe 9A3B koja je 1999., 2000., 2007., 2010 i 2015 godine bila prvak R. Hrvatske u natjecanju "Hrvatski radioamaterski kup", kao i 1997., 2006 i 2016. godine kada je radio klub bio viceprvak u ovome najjačem radioamaterskom natjecanju na nivou RH. Vrlo velik doprinos dao je i drugim vrhunskim rezultatima koje je ostvario radio klub, a ponajviše u natjecanju ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST - PHONE 1991. godine kada je ostvareno prvo mjesto u Europi u jednoj od najtežih natjecateljskih kategorija. 

Pored rada na radio postaji, sudjelovanja u radioamaterskim natjecanjima, konstruktorskim aktivnostima, Siniša je već 20-ak godina član Izvršnog odbora radio kluba, desetak godina je i voditelj primopredajne sekcije, a sudjelovao je i u organizaciji i provedbi nekoliko tečajeva za radio-operatore i radio-konstruktore.  Danas je Siniša vrhunski elektroničar koji rješava sve probleme oko servisiranja klupskih uređaja kao i izrade novih elektroničkih i IT komponenti koje koristimo u radioklubu i s kojima postižemo vrhunske rezultate na domaćoj ali i svjetskoj radioamterskoj sceni. 

MANUELA ORŠUŠ (CTK Valpovo-Belišće)

Manuela je polaznica CTK Valpovo-Belišće. Već treću godinu redovno dolazi iz SOS dječjeg sela Ladimirevci na radionicu fotografije. Manuela je polaznica radionice fotografije pri Centru tehničke culture Valpovo-Belišće. Prije nekoliko godina stidljivo je započela upoznavanje fotografije i fotoaparata. Redovnim dolascima svake subote svojim je radovima pokazivala sve veću kreativnost koja je ove godine nagrađena međunarodnim priznanjem u Lidicama. 

44. smotra ICEFA Lidice 2016. je bila posvećena temi ŠKOLA I OBRAZOVANJE.

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 4 do 16 godina, a po dvije fotografije natjecatelja poslane su krajem siječnja u Lidice. 

Na 44. međunarodnoj izložbi u Lidicama sudjelovali su mladi iz 77 zemalja svijeta sa ukupno 18.075 radova. Povjerenstvo u Lidicama nagradilo je 20 autora iz Hrvatske, a od toga petoro iz Fotokluba Valpovo i OŠ M.P. Katančić iz Valpova.

Diplome su za svoje fotografije na temu "škola i obrazovanje" zaslužila je opravdano i jedanaestogodišnja Manuela Oršuš 

Nastavak je ovo vrijednih međunarodnih priznanja koje mladi autori dobivaju od 2003. godine. Do sada je u ZTK Valpovo-Belišće stigla 27 diploma za pojedinačne radove i 4 „Ruža Lidica“.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VALPOVO-BELIŠĆE

Priznanje je primio predsjednik zajednice Goran Kurtović.

 

Na području županije Osječko-baranjske, po organiziranosti i brojnosti, ZTK Valpovo-Belišće je nakon  ZTK Osijek, najveća gradska organizacija tehničke kulture na tom području. ZTK Valpovo-Belišće okuplja 9 udruga građana tehničke orijentacije i dvije sekcije: Informatička škola „Page“ i Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće. Centru tehničke kulture godišnje obrazuje i obuči preko stotinu učenika sa područja gradova Belišća i Valpova i prigradskih naselja, a kroz radionice ili predavanja prođe više od 800 učenika. 

 

Realizacija programa:

 

ZIMA U TEHNICI

4. do 8. siječnja 2016. od 9:00 – 13:00 sati

Pozvani su učenici osnovnih škola da se uključe u radionice tehničkih aktivnosti koje će biti organizirane za vrijeme zimskih školskih praznika, u Domu tehnike u okviru projekta "Zima u tehnici". 

Učenici su mogli svoje slobodno vrijeme korisno provesti u radionicama Centra tehničke kulture i upoznati se sa „čudesnim svijetom tehnike". U radionicama su sudjelovatli svi učenici, bez obzira jesu li polaznici CTK Valpovo-Belišće. Učenici su mogli proći sve radionice u Domu tehnike.

Radionice tehničkih aktivnosti započele su prema utvrđenom rasporedu u ponedjeljak, 4. siječnja a završile u petak 8. siječnja 2015. godine.

 

ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO

(ponedjeljak, 4.1.2016.)

Sadržaj rada: 

- izrada zrakoplovnog modela F1N-150, 

- pravila natjecanja,

Voditelj: Zvonimir Hajnc, Josip Bagarić

 

MAKETARSTVO – RAKETARSTVO

(utorak, 5.1.2016.)

Sadržaj rada:

- rad na UNIMAT 1 Basic strojevima

- izrada drvenih predmeta

- rezanje, bušenje, brušenje i lijepljenje šperploče

- izrada rakete S3A

Voditelj: Zvonimir Hajnc, Josip Bagarić

  

ROBOTIKA – ELEKTRONIKA

(četvrtak, 7.1.2016.)

Sadržaj rada: 

- uvod robotiku

- Arduino

- sastavljanje i programiranje

Voditelj: Denis Vida, Ivica Mihaljević

 

OSNOVE FOTOGRAFIJE

(petak, 8.1.2016.)

Sadržaj rada:  

- rukovanje fotoaparatom, 

- osnove kompozicije,

- fotografiranje

- svaki polaznik treba ponijeti vlastiti fotoaparat, rezervne baterije

Voditelj: Dragan Francuz

 

„KONTRASTI“ U BELOM MANASTIRU

18. siječnja 2016. u 18:00 sati

Predvorje Gradskog kinematografa B. manastir, K. Tomislava 2

Fotoklub Valpovo od svog osnutka 2002. godine nastoji predočiti javnosti fotografije koje su njegovi članovi fotografirali.  Na taj način svaki autor daje mogućnost javnom mjenju uvid u svoj fotografski rad i mogućnost kritičkog osvrta. Ovaj puta nam taj osvrt omogućava Foto-kino klub "Baranja-film" Beli Manastir, nama dobro poznati prijateljski klub. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji imamo priliku pokazati ovu izložbu građanima B. Manastira.

 

SVEČANA DODJELA PRIZNANJA "LIDICE 2015.“

43. međunarodna izložba dječje likovne umjetnosti Lidice 2015. u Republici Češkoj - diplome Mariji Milošević i Petri Popović, a medalja Petru Čvagiću

U Hrvatskom školskom muzeju održana je svečana dodjela medalja, diploma i priznanja nagrađenim učenicima i mentorima na 43. međunarodnoj izložbi dječjeg likovnog stvaralaštva "Lidice 2015." kojoj su nazočili veleposlanik Republike Češke u Hrvatskoj, Njegova Ekselencija gospodin Martina Košatka, pomoćnica pročelnika za odgoj i

obrazovanje Grada Zagreba, gospođa Katarina Milković, ravnateljica Hrvatskog školskog muzeja gospođa Branka Manin, nagrađeni učenici, njihovi mentori i mnogobrojni gosti.

Nagrađeno je 1282 djece diplomama uključujući 190 medalja Ruža Lidica. U Hrvatsku su, od 77 izabranih i poslanih radova pristigla priznanja (diplome) za čak 15 likovnih radova i dvije medalje Ruža Lidice. Nagrađeni su učenici i mentori iz Hrvatskog fotosaveza Zagreb, OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica, Foto Video KlubA 35 mm Križ, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu Lopatinec, Fotokluba Valpovo iz Valpova i Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek.

Tradicionalno, svake godine Hrvatski školski muzej i Veleposlanstvo Republike Češke organiziraju natječaj te odabir, pripremu i slanje radova na međunarodni natječaj dječjeg likovnog stvaralaštva u Lidice u Češku. Međunarodna izložba dječjeg likovnog stvaralaštva Lidice jedna je od najvećih i najznačajnijih manifestacija dječjeg stvaralaštva u svijetu. Priređuje se u znak sjećanja na djecu iz češkog sela Lidice koju su njemački nacisti ubili 1942. godine te na svu ostalu djecu stradalu u ratovima. (Hrvatski školski muzej)

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće i Fotoklub Valpovo već dvanaest godina sudjeluju na ovoj prestižnoj manifestaciji dječjeg kreativnog stvaralaštva na području fotografije. Kao i svake godine, tako smo i ove, u natjecanje uključili i djecu iz OŠ  M.P. 

Katančić iz Valpova (mentor Goran Kupčerić) i OŠ I. Kukuljević iz Belišća (mentor Damir Tomas). Zajedno sa polaznicima fotoradionice u CTK (mentor i selektor Dragan Francuz) mladi fotografi su fotografirali na predložene teme: Budući da su Ujedinjeni narodi (UN) proglasili 2015. godinu Međunarodnom godinom svjetlosti, UNESCO kao jedan od suorganizatora ove manifestacije predložio je da se 43. izdanje izložbe posveti temi: SVJETLO. Svjetlo u prirodi i njezini izvori, Umjetno svjetlo i njezini izvori (izumi), Svjetlo – sjena – tama kao vizualni elementi, Svjetlosno zračenje i energija, Optički fenomeni –optičke tajne, Svjetlo u likovnoj umjetnosti i književnosti, u bajkama, u izrekama i poslovicama, Svjetlo kao simbol, Svjetlo u povijesti i mitologiji.

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 4 do 16 godina, a po dvije fotografije trinaestero natjecatelja poslane su krajem siječnja u Lidice. 

Na 43. međunarodnoj izložbi u Lidicama sudjelovali su mladi iz 71 zemlje svijeta sa ukupno 21.380 radova. Fotografi su poslali 1.411 fotografija. Povjerenstvo u Lidicama nagradilo je 14 autora iz Hrvatske, a od toga troje iz Fotokluba Valpovo.

Diplome su za svoje fotografije na temu „svjetlo“ zaslužile Marija Milošević i Petra Popović. Najviše priznanje, medalju „Ruža Lidica“ osvojio je Petar Čvagić. Priznanja su dobili i mentori Goran Kupčerić i Dragan Francuz.

Nastavak je ovo vrijednih međunarodnih priznanja koje mladi autori dobivaju od 2003. godine. Do sada je u ZTK Valpovo-Belišće stigla 24 diploma za pojedinačne radove i 4 „Ruža Lidica“ (ZTK Valpovo, CTK Valpovo, Danijel Jovinac i Petar Čvagić).

 

RADIONICA ANIMIRANOG FILMA ZA VALPOVČANE I BELIŠĆENE

Voditelji radionica animacije Nataša Dorić i Aleksandar Muharemović iz Video kluba „Mursa“ Osijek ponovno će odraditi radionicu animiranog filma u Domu tehnike Valpovo 27. siječnja 2016. godine.  Voditelji radionice su nam rekli: Radionica se zove „Uvod u animirani film“. Bavi se osnovama animiranog filma i animacije uopće, te vrstama (preciznije: tehnikama) animacije i njihovim karakteristikama, prednostima i nedostacima. Također ćemo se osvrnuti na to kada primijeniti koju tehniku. Naravno sve potkrijepljeno primjerima. 

Desetak učenika iz OŠ Matija Petar Katančić iz Valpova i OŠ Ivana Kukuljevića iz 

Belišća sa svojim voditeljima nastavnicom Biljanom Pantoš i nastavnikom Damirom Tomasom proniknuti će u tajnu stvaranja animiranog filma. Nastavak je ovo dugogodišnje suradnje sa ZTK OBŽ i CTK Osijek sa Zajednicom tehničke kulture Valpovo-Belišće i Osnovnim školama na našem području. Evo kratke kronologije:

U lipnju 2005. godine održana je desetodnevna radionica animiranog filma u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza. Na radionici su sudjelovali Ivana Drašković i Ana Francuz iz OŠ Belišće.

19. Internacionalna radionica animiranog filma Čakovec održana je od 17. do 24. lipnja 2012. godine, a sa djecom je radila Eszter Szoboszlay, mlada autorica animiranih filmova iz Kecskemeta (Mađarska) i Lena Chernova iz Rusije. Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće poslala je na radionicu animiranog filma troje djece: Andriju Habusa iz OŠ Veliškovci, Vatroslava Krpana iz OŠ Belišće i Alena Arambašića iz OŠ Valpovo.

U sklopu „Zime u tehnici“ Nataša i Aleksandar su u Domu tehnike u Valpovu održali  11. siječnja 2013. godine radionicu animiranog filma. Polaznici su animirali kolaž papir i napravili animaciju „Sunčeva kućica“.

Možda će ove aktivnosti u budućnosti potaknuti mlade na pokretanje radionice animiranog filma pri CTK Valpovo-Belišće ili u svojim školama.

 

„KONTRASTI“ U BELIŠĆU

2. veljače 2016. u 18:00 sati

Kazališna kavana Belišće

Fotoklub Valpovo od svog osnutka 2002. godine nastoji predočiti javnosti fotografije koje su njegovi članovi fotografirali.  Na taj način svaki autor daje mogućnost javnom mjenju uvid u svoj fotografski rad i mogućnost kritičkog osvrta. Ovaj puta nam taj osvrt omogućava građanima Belišća.

 

58. NATJECANJA MLADIH TEHNIČARA 

Nakon održanog 58. Školskog natjecanja mladih tehničara u Domu tehnike Valpovo (11. veljače) koje je organizirala Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće, uslijedilo je slanje rezultata Županijskom povjerenstvu. Odgovor smo dobili ovih dana, te sada sa sigurnošću možemo objaviti koji će učenici sudjelovati na županijskoj razini 58. Natjecanja mladih tehničara. Natjecanje će biti održano u petak 4. ožujka 2016. u OŠ Jagoda Truhelka u Osijeku.

Naši natjecatelji će pokazali svoje znanje u pet disciplina: maketarstvo-modelarstvo, 

konstruktorstvo, fotografija, automatici i modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina. 

Za samo natjecanje će mentori i stručni suradnici pripremati natjecatelje u Domu tehnike, a svu ostalu organizaciju oko natjecanja odraditi će Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće. Nadamo se da će natjecatelji ostvariti dobre rezultate ali rezultati za nas u CTK Valpovo-Belišće nisu primarni. Bitno je da učenici bez pritiska odrade najbolje zadatke za koje su pripremani te da steknu nova iskustva i poznanstva.  

 

NATJECANJE AVIOMODELARA

Polaznici CTK sudjelovali su sa svojim mentorom Zvonimirom Hajncom na međunarodnom natjecanju aviomodelara u Čemincu. Bilo je to dobro iskustvo za natjecanje u Belišću.

 

ODRŽANA SKUPŠTINA ZTK VALPOVO-BELIŠĆE

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće održala je svoju redovnu izvještajnu Skupštinu 17. ožujka 2016. godine u Hotelu Villa Valpovo. Skupštinu čine po dva predstavnika iz svake udruge članice ZTKVB devet udruga tehničke profilacije), te po jedan predstavnik Sekcija (Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće i Informatička škola "Page"). Skupštini se odazvalo 17 zastupnika, gosti i mentori u radionicama CTK.

Predsjednik ZTKVB, gospodin Goran Kurtović, pozdravio je nazočne članove Skupštine, mentore i uvažene goste: gospođu Pavicu Majdenić - zamjenicu gradonačelnika i gospođu mr.sc.Lidija Maurović-Košćak ispred Grada Valpova i gospođu Ljerku Vučković 

zamjenicu gradonačelnika Grada Belišće.

Gospodin Kurtović je zahvalio predstavnicima Gradova Valpova i Belišća na prepoznavanju aktivnosti udruga i rada s djecom i mladima u okviru Zajednice tehničke kulture. Sredstva koja su gradovi izdvojili za Plan javnih potreba u tehničkoj kulturi uveliko su doprinijela poboljšanju aktivnosti rada s mladima u radionicama CTK.

Sjednica je nastavljena izborom radnih tijela i podnošenjem izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće, te financijskog izvješća za 2015. godinu.

Tajnik ZTKVB, Dragan Francuz, putem prezentacije prikazao je aktivnosti udruga i sekcija u 2015. godini, te na taj način četrdesetak strana pisanog izvješća učinio nazočnima puno zanimljivije. Prezentaciju su komentirali i predstavnici udruga. Naglasak u prezentaciji odnosio se na dobru dugogodišnju suradnju Zajednice i škola u našem okruženju. Ove školske godine će preko 800 učenika proći kroz radionice koje djeluju pri CTK Valpovo-Belišće, a svi osmi razredi već četvrtu godinu za redom nastavnu cjelinu "robotika" odrađuju zahvaljujući mentorima iz Doma tehnike. Izvješća su prihvaćena jednoglasno.

     Predsjedavajući Skupštine, Goran Kurtović, iznio je u nekoliko minuta viziju aktivnosti i ciljanih aktivnosti u Domu tehnike i ZTKVB u slijedeće dvije godine. Osnovne značajke projekata biti će TRANSVER ZNANJA i RAZVOJ IDEJA I INOVACIJA.

Naglasio je transfer znanja tehničkog, tehnološkog, ekonomskog i poduzetničkog karaktera namjenjenog nezaposlenim mladim osobama, ali i onim starijima koji su se voljni uklopiti u projekt. Programima ćemo nastojati razvijati pojedinačne aktivnosti u radionicama koje bi trebale nastati iz sadašnjih radionica, ali i kao produkt renoviranja zgrade Doma tehnike. Riječ je o radionicama automatike, robotike, automatske proizvodnje hrane. Radionice elektrotehnike i elektronike, fotografije, filma i multimedije, maketarstva, modelarstva i obrade materijala. Potaknuli bi razvoj radionica za obnovljive izvore energije, proizvodnju bio goriva, arhitekture i tehničko-tehnološkog designa, te daljinski upravljanim mobilnim sustavima (dronovi). Posebna pozornost posvetiti će se Coworking Room-u.

Zgrada Doma tehnike trebala bi biti reprezentativni objekt energetski pasivne zgrade s obnovljivim izvorima energije.

"Potencijal za pokretanje i razvoj ovih projekata su članovi naših udruga koji posjeduju znanje i praktično iskustvo koje mogu prenijeti na generacije koje dolaze", naglasio je predsjednik ZTKVB, "ali za taj projekt potrebna nam je pomoć Gradova Valpova, Belišća, Županije Osječko-baranjske i Hrvatske zajednice tehničke kulture".

Nakon ovoga izlaganja članovima skupštine obratile su se gošće koje su se vrlo pohvalno izrazile o radu i postignutim rezultatima te obećale nastavak potpore Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće od strane gradova Valpova i Belišća.

 

RADIONICE U SOS DJEČJEM SELU LADIMIREVCI

Djeca iz Dječjeg sela Ladimirevci više od deset godina redovno dolaze svake subote u radionice Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće. U radionicama, sa drugim polaznicima, nastoje ostvariti svoje želje i pokušavaju napraviti nešto ćime će se moći pohvaliti: model aviona, kućicu, fotografiju, robotića...

Na žalost, ne mogu svi doći subotom u radionice. Stoga Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće u dogovoru sa gospođom Sanjom Pavanić iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci organizira radionice u Dječjem selu za djecu koja će za vrijeme uskršnjih praznika ostati kod kuće. 

U utorak 22. ožujka od 15,00 sati planirana je radionica maketarstva-modelarstva. Voditelj radionice, gospodin Zvonimir Hajnc, priredio je za polaznike maketu košarice sa uskršnjim jajetom ili maketu kolica, a mali majstori bi isto trebali izrezati od šperploće na strojevima Unimat. Biti će mogućnost izrezivanja i izrade i drugih modela, a nadamo se da će i stroj za rezanje stiropora biti dovoljno velik izazov.

U srijedu 23. ožujka od 10,00 sati voditelji radionice robotike-elektronike Denis Vida i Ivica Mihaljević prezentirati će zainteresiranim polaznicima radionicu robotike u Dječjem selu. Što je to Arduino, robotska kolica, robotska ruka i slična pitanja više neće biti nepoznanica za večinu njih. Na radionici će djeca moći vidjeti i robota koji prati liniju na papiru, a sami će pokušati isprogramirati pomoću Arduino sučelja neke jednostavnije zadatke iz automatike.

Bude li interesa za fotografiju, voditelj Dragan Francuz uputit će mlade fotografe u svijet digitalne fotografije.

Ovo je nastavak dugogodišnje kvalitetne suradnje Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće i rukovodstva SOS Dječjeg sela u Ladimirevcima. Na ovogodišnjoj radionici moći će sudjelovati i djeca iz Ladimirevaca. 

 

DONACIJA mBot EDUKACIJSKIH STEM ROBOTA

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće, OŠ Valpovo i OŠ Belišće sudjelovali su na raspisanom natječaju za doniranje robota Croatian Makers lige.  Uz doniranu opremu (15 komada mBota) Zajednica i škole su se obvezale odraditi određeni edukacijski program s djecom, te natjecanja robotima na svom području. Radi provedbe projekta koji nas obvezuje Sporazum o sudjelovanju u projektu Croatian Makers lige danas (24. ožujka 2016.) organizirana je radionica za mentore u Našicama za naše područje. Na radionicu su otišli Ivica Mihaljević i Marijan Antolović (voditelji radionice robotike u CTK Valpovo-Belišće), Biljana Pantoš (nastavnica iz OŠ Valpovo) i Damir Tomas (OŠ Belišće). Oni će, uz ostale sudionike, biti obućeni u programu mBlock za 

programiranje mBota, kako bi svoja znanja mogli prenijeti učenicima.

Što je mBot robot

mBot je cjelokupno rješenje za dijete koji daje praktično iskustvo u programiranju, elektronici i robotici. Rad s mBot robot setom inspiriran je Scratch 2.0. programom kojeg možete povezati s mBot uređajem koristeći Bluetooth ili 2.4GHz wireless modul. Ovaj jednostavan za sastavljanje mBot edukacijski robot set pruža neograničene mogućnosti da djeca nauče STEAM (znanost, tehnologiju, inženjering i matematiku).

Makeblock se udružio s Arduinom - vodećom open-source hardverskom platformom u edukacijskoj i maker zajednici. Predstavljen je mBot – edukacijski robot set, kojemu Arduino predstavlja srce programa. Suradnjom se želi STEM (znanost, inženjering, elektronika, matematika) obrazovanje podići na višu razinu.

mBot – edukacijski robot set je cjelokupno rješenje za početnike kako bi stekli osnovna iskustva u programiranju, elektronici i robotici.

Tko su donatori

Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih 

Kao glavnu platformu za razvoj mladih IRIM vidi robotiku i automatiku koje su postale vrlo dostupne – tehnološke i financijske ulazne barijere su se izrazito smanjile, a taktilnost, izazovnost i brzina rezultata ih čine izuzetno atraktivnim didaktičkim alatima. Croatian Makers (CM) je projekt udruge IRIM koji se fokusira na doniranje opreme za robotiku i automatiku i općenito nove tehnologije, te razvoj znanja vezanih uz njih, školama i drugim organizacijama koje rade s mladima.

Croatian Makers liga (Liga) je dio projekta Croatian Makers, a njen cilj je omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju u osnovnoškolskom uzrastu. Svrha Lige je ponajprije edukacijska, a tek potom natjecateljska. IRIM će sudionicima osigurati potrebne robote na posudbu, 5 ili 6 robota mBot (Bluetooth verzija), odnosno dati u trajno vlasništvo sukladno uvjetima ovog Sporazuma te pravilima Lige.

ZTK Valpovo-Belišće dobila je prošle godine od istih donatora deset kompleta Arduino. Zahvaljujemo na donaciji koja će sigurno uveliko unaprijediti mogućnosti rada u radionicama robotike-elektronike CTK Valpovo-Belišće.

 

DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

U uzbudljivom finalu u Promoštenu su proglašeni najbolji mladi tehničari Republike Hrvatske u 2016. godini.

Državna razina natjecanja održana je od 30. ožujka do 1. travnja 2016. u Hotelu "Zora", a domaćin natjecanja bila je OŠ Primošten. Natjecanje su organizirali  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

U uzbudljivom finalu, 1. travnja 2016., u Promoštenu su proglašeni najbolji od naboljih na 58. natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske.

ZTK Valpovo-Belišće predstavljali je dvoje natjecatelja (1. i 2. mjesto na županijskom natjecanju) iz područja fotografije: Fran Šandor iz OŠ Belišće i Sonja Blažević iz CTK Valpovo-Belišće (OŠ Valpovo). Sonja je osvojila deveto, a Fran šesnaesto mjesto, što je dobar rezultat na nivou državnog natjecanja. 

Cilj natjecanja je rano otkrivanje talentiranih učenika i kontinuirani rad na njihovoj afirmaciji. 

Ove godine na natjecanju je sudjelovalo 7.683 učenika u školskim/klupskim i županijskim prednatjecanjima, dok se u finalu, u Primoštenu, natjecalo 256 najboljih učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

Pisana provjera znanja od 2 školska sata donosila je 30% bodova, dok je izrada praktičnog rada u trajanju od 12 školskih sati donosila najviše, točnije 50% od ukupnog broja bodova. Posebna vrijednost natjecanja mogućnost je natjecatelja da svoje radove predstave pred komisijom u trajanju do pet minuta čime se potiče razvoj komunikacijskih vještina učenika što je donosilo 20% od ukupnoga broja bodova. 

Učenici su izrađivali različite tehničke tvorevine: automatski uspornik (ležeći policajac), drveni most, škrinju i hranilicu za ptice (sjenicu), model električnog uređaja koji prikazuje dio rasvjetnog i signalizacijskog sustava automobila, elektronički sklop koji proizvodi hipnotizirajuće bljeskove, robotsko vozilo koje u slučaju požara prevozi zadani predmet na sigurno područje, hvataljku s metalnom drškom, koordinatni stol. Konstruirali su i programirali robota koji spašava „žrtvu“, te su se orijentirali u otvorenom prostoru uz pomoć zemljovida, kompasa i PMR radio stanice. Mladi fotografi istraživali su i vizualno se izražavali na temu Svjedoci prošlih vremena.

Hrvatska zajednica tehničke kulture nagrađuje 12 prvoplasiranih mladih tehničara besplatnim sudjelovanjem u Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. 

Organizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

 

EU PROJEKTI I U DOMU TEHNIKE

Zajednički sastanak o mogućnostima projekata EU fondova održan je u Poglavarstvu Grada Valpova 5. travnja 2016. godine. Sastanku su nazočili gradonačelnik Grada Valpova gospodin Leon Žulj, Gordana Stojanović iz Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Lidija Maurović-Košćak, Ivana Zeko, Goran Kurtović i Dragan Francuz.

Na sastanku se govorilo o projektu obnove Doma tehnike i novim aktivnostima u njemu. Gospodin Leon Žulj se vrlo pohvalno i izrazio o djelovanju ZTKVB i što tehnika znači za gradove Valpovo i Belišće. 

Predsjednik ZTK Valpovo-Belišće iznio je u nekoliko minuta viziju aktivnosti i ciljanih aktivnosti u Domu tehnike i ZTKVB u slijedeće dvije godine. Osnovne značajke projekata biti će TRANSFER ZNANJA i RAZVOJ IDEJA I INOVACIJA.

Naglasio je transfer znanja tehničkog, tehnološkog, ekonomskog i poduzetničkog karaktera namjenjenog nezaposlenim mladim osobama, ali i onim starijima koji su se voljni uklopiti u projekt. Programima ćemo nastojati razvijati pojedinačne aktivnosti u radionicama koje bi trebale nastati iz sadašnjih radionica, ali i kao produkt renoviranja zgrade Doma tehnike. Riječ je o radionicama automatike, robotike, automatske proizvodnje hrane. Radionice elektrotehnike i elektronike, fotografije, filma i multimedije, maketarstva, modelarstva i obrade materijala. Potaknuli bi razvoj radionica za obnovljive izvore energije, proizvodnju bio goriva, arhitekture i tehničko-tehnološkog designa, te daljinski upravljanim mobilnim sustavima (dronovi). Posebna pozornost posvetiti će se Coworking Room-u.

Zgrada Doma tehnike trebala bi biti reprezentativni objekt energetski pasivne zgrade s obnovljivim izvorima energije.

"Potencijal za pokretanje i razvoj ovih projekata su članovi naših udruga koji posjeduju znanje i praktično iskustvo koje mogu prenijeti na generacije koje dolaze", naglasio je predsjednik ZTKVB, "ali za taj projekt potrebna nam je pomoć Gradova Valpova, Belišća, Županije Osječko-baranjske i Hrvatske zajednice tehničke kulture".

Nakon sastanka, sudionici su obišli prostore Doma tehnike. Zajednički zaključak je određivanje rokova za pojedine aktivnosti i uključivanje u projekte vlasnika prostora, Osječko-baranjsku županiju. Gradonačelnik je obećao maksimalnu pomoć Grada Valpova u ostvarenju projekata.

 

ŽIVOT ROMA 2

Povodom obilježavanja svjetskog Dana Roma u Gradu Belišću, Fotoklub Valpovo, članica ZTK Valpovo-Belišće, dvanaest članova aktivno se uključio fotografiranjem romskog naselja u Bistrincima. Prvu seriju fotografija na temu "Život Roma" članovi fotokluba napravili su prije pet godina. Aktivnosti fotografiranja dogovorene su s predsjednikom Vijeća nacionalne manjine Roma u Belišću, Mariom Balogom, a u cilju fotozabilježbe života u naselju kroz više uzastopnih godina, kao svjedočanstvo jednog dužeg vremenskog razdoblja. Najbolji sakupljeni materijal bili su projicirani na svečanom skupu 9. travnja u 19 sati u Kazališnoj kavani Belišće tijekom središnjeg programa obilježavanja svjetskog Dana Roma. Isprintano je i četiri fotografije formata 1,2 x 0,8 m.

 

„GOBEL OPET U ZRAKU“

Ponovno je veliki zaljubljenik u fotografiju, u svoj grad i u ljepotu prirode letio poput ptice. Svojim fotoaparatima zabilježio je nesvakidašnje prizore buđenja prirode, nove i stare građevine i objekte, prošarane njive, rijeke, šumarke, a napose nove, elegantne i funkcionalne kružne tokove koji su u potpunosti izmijenili izgled Belišća. Njegov osjećaj za fotografski doživljaj je zadivljujući. Evo kako je svoj treći let opisao član Fotokluba Valpovo, Goran Dojkić, koji smo već objavili, ali nije na odmet ponoviti ga. Uz odobrenje autora objavljujemo i određeni broj fotografija u želji da do kraja godine dio fotografija budu i sastavni dio izložbe "GOBELOV LET 4". Bravo Gorane na hrabrosti i predobrim fotografijama.

 

FESTIVAL ZNANOSTI: "ZNANOST U UMJETNOSTI"

Datum:  Srijeda,  20. travnja 2016 - 12:30

Mjesto:  OŠ M.P. Katančić, Valpovo 

Publika:  8. razredi OŠ 

Vrsta događaja:  Plakati / predavanje / radionica

Sažetak:  

Sudjelovanje učenika je predviđeno kroz radionicu, izradu plakata i kratkih predavanja o povezanosti znanosti i umjetnosti.  

U radionici je predviđeno izraditi kameru opskuru (Camera obscura) i na praktičnom primjeru promatrati kako se svjetlost širi. U vanjskom prostoru svjetlost se širi na sve strane od izvora i reflektira od prepreke te se može reći da vlada određeni svjetlosni kaos. S druge strane, zbog specifične konstrukcije – kamera opskura ima sitan otvor kroz koji svjetlost može proći -  u nju mogu uči samo one zrake svjetlosti koje „pogode“ objektiv kamere (sitnu rupicu) i ulaze u unutrašnjost.  Zrake koje su ušle u kameru, na plohama na koje su pale, stvaraju projekciju prostora iz okruženja kamere opskure. 

Kamera opskura predstavlja jednostavan uređaj koji stvara centralnu projekciju – perspektivu slike. Zbog specifičnosti konstrukcije i karakteristika svjetlosnih zraka, slika koja se projicira na zadnjoj površini kamere, izokrenuta je. Postavljanjem zrcala, može se ispraviti orijentacija slike.

Nakon učenika, u predavanju će se opisati princip rada kamere opskure koja je preteča svih aparata za snimanje fotografija – analogni i digitalni fotoaparati, video kamere.

Kao paralelna radionica, povezati će se zakonitosti matematike i glazbe, a učenici će tijekom predviđenih aktivnosti svirati određene instrumente i melodije.

Radionicu organizira i vodi gospodin Krunoslav Hornung. Potrebne rekvizite i izložbu fotografija napravljeih camerom obscurom ustupila je Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće (HFS)

 

MODELARSKA LIGA

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva.  Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

Sudionici Lige su učenici osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda i njihov mentor. Ekipa se sastoji od dva učenika koje na natjecanje dovodi jedan mentor. 

Osnovna škola M.P. Katančića u Valpovu bila je danas velika majstorska radionica na našem području.

U organizaciji Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće okupili su se sudionici Modelarske lige, učenici osnovnih škola iz Valpova, Belišća, Veliškovaca, SOS Dječjeg sela Ladimirevci, Udruge Zvono Belišće i Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće. 

Maketari i modelari oprobali su svoje vještine i znanja na strojevima Unimat i napravili su tehničku tvorevinu od šperploče koja im je bila radni zadatak.

Za ručna kolica (tačke) imali su na raspolaganju 120 minuta. Svakog od 23 natjecatelja je na stolu dočekao stroj, nacrt, šperploća, brusna dašćica i ljepilo a natjecanje je započelo 7. svibnja 2016. u 9:00 sati.

Rad natjecatelja pratili su njihovi mentori: Biljana Pantoš, Zvonimir Hajnc, Damir Tomas i Josip Bagarić. Regularnost natjecanja kontrolirali su Miro Suver, Danijel Rakmić i Ante Maras iz ZTK OBŽ.

Nakon isteka vremena povjerenstvo je ocijenilo radove koji su bili podjednake dobre kvalitete i na osnovi minimalnih razlika u kvaliteti donijeli svoje ocjene.

Najbolje plasirane ekipe sudjelovati će na Modelarskoj ligi Osječko-baranjske županije u četvrtak 12. svibnja na sportskom aerodromu u Osijeku.

Evo plasmana:

1. ekipa: Antonio Brleković i Benjamin Crnčan

2. ekipa: Josip Ilić i Mateo Ščukanec

1. ekipa: Tara Bušić i Lana Maltar

 

Ekipa "Zvono"

1. ekipa: Željko Barjaktarević i Goran Takač

2. ekipa: Marina Miladić i Mia Anić

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva. Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

Slijedeće kolo Modelarske lige planiramo u OŠ Ivana Kukuljevića Belišće.

 

GRAD BELIŠĆE PODRŽAVA PROJEKTE U DOMU TEHNIKE

Predstavnici Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće danas (22. travnja 2016.) su posjetili gradonačelnika Grada Belišća. Sastanku su nazočili gradonačelnik Grada Belišća gospodin Dinko Burić, Ana Pavlović Martinović - stručna suradnica za društvene djelatnosti, predsjednik ZTKVB Goran Kurtović i tajnik ZTKVB Dragan Francuz. 

Na sastanku se govorilo o aktivnostima u Domu tehnike, radionicama CTK Valpovo-Belišće i udrugama članicama ZTK Valpovo-Belišće te pripremama EU projekata.

 

Gradonačelnik je upoznat sa projektima "Modelarska liga", "Croatian makers liga", Dani tehnike 2016. i 4. Kup raketara Belišće 2016.

Gospodin Kurtović izložio je program TRANSFER ZNANJA I RAZVOJ IDEJA I INOVACIJA.

Program Transfer znanja je tehničkog, tehnološkog, ekonomskog i poduzetničkog karaktera, a namjenjen je nezaposlenim mladim osobama, ali i onim starijima koji su se voljni uklopiti u projekt. Programima ćemo nastojati razvijati pojedinačne aktivnosti u radionicama koje bi trebale nastati iz sadašnjih radionica, ali i kao produkt renoviranja zgrade Doma tehnike. Riječ je o radionicama automatike, robotike, automatske proizvodnje hrane. Radionice elektrotehnike i elektronike, fotografije, filma i multimedije, maketarstva, modelarstva i obrade materijala. Potaknuli bi razvoj radionica za obnovljive izvore energije, proizvodnju bio goriva, arhitekture i tehničko-tehnološkog designa te daljinski upravljanim mobilnim sustavima (dronovi). Posebna pozornost posvetiti će se programima i opremanju prostora za Coworking Room.

Zgrada Doma tehnike trebala bi biti reprezentativni objekt energetski pasivne zgrade s obnovljivim izvorima energije.

Potencijal za pokretanje i razvoj ovih projekata su članovi naših udruga koji posjeduju znanje i praktično iskustvo koje mogu prenijeti na generacije koje dolaze. 

Za taj projekt potrebna nam je pomoć Gradova i Valpova i Belišća, Županije Osječko-baranjske i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Gradonačelnik Dinko Burić pohvalno se izrazio o aktivnostima i projektima sa kojima je upoznat. Istaknuo je važnost suradnje svih zainteresiranih sudionika na projektu koji treba ostati iznad politike. Smatra da je ideja ostvariva i da ima perspektivu u projektima EU fondova. Savjetuje što prije rješavanje tehničke dokumentacije vezane za zgradu Doma tehnike. Gradonačelnik je obećao svaku logističku pomoć Grada Belišća u ostvarivanju ovog projekta koji bi trebao biti ogledan primjer u Hrvatskoj.

Predstavnici ZTKVB pozvali su gradonačelnika u posjet u Dom tehnike, kako bi se još bolje upoznao sa radom i aktivnostima. 

 

FOTOKLUB VALPOVO OPET NAJBOLJI FOTOKLUB U HRVATSKOJ

Temeljem Pravilnika o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza, dodijeljena su javna priznanja, počasna zvanja i Nagrade Hrvatskog fotosaveza za 2015. godinu.

Na raspis o dodjeli priznanja hrvatskog fotosaveza, krovne fotografske organizacije u Hrvatskoj, fotoklubovi su mogli poslati svoje prijedloge za određenu kategoriju.

Povjerenstvo u sastavu:

• Petar Dabac, umjetnik fotograf

• Tihomir Milovac, viši kustos u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

• Boris Cvjetanović, povjesničar umjetnosti i jedan od najeminentnijih umjetnika suvremene fotografije i

• Ivan Posavec, umjetnik fotograf

odlučivali su o prispjelim materijalima.

Fotoklub Valpovo dodjeljeno je priznanje "Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza" kao najboljim fotoklubom u 2015. godini u Hrvatskoj. Ovo prestižno priznanje članovi FK Valpovo osvojili su i 2011. godine.

Priznanje je primio tajnik FK Valpovo Dragan Francuz od predsjednice HFS gospođe Lucije Puljak na svečanosti u Zagrebu u subotu 23. travnja 2016. godine.

 

PREDAVANJE IZ ROBOTIKE

Robotičari i svi oni koji vole slične izazove bili su na predavanju iz robotike koje je u Domu tehnike održao Denis Vida. Oko dvadeset i pet zainteresiranih učenika OŠ i srednje škole, ali i odraslih, upoznali su osnove robotike. 

 

1. KOLO CROATIAN MAKERS LIGE (ROBOTIKA MLADIMA)

Robotičari su sudjelovali na 1. kolu Croatian Makers Lige u Našicama  u OŠ Dore Pejačević u utorak 3. svibnja 2016. godine u 17 sati. Natjecanje se održalo sa mBot robotima koje smo dobili od Instituta za Razvoj i Inovativnost Mladih, a uvijet za zadržavanje robota je sudjelovanje na pet kola natjecanja. Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće koordinirala je OŠ M. P. Katančića iz Valpova, OŠ Ivana Kukuljevića iz Belišća i CTK Valpovo-Belišće te uspjela dobiti od IRIM-a ukupno petnaest mBota (svaka škola po pet). U subotu 30. travnja organizirano je predavanje u Domu tehnike Valpovo za mentore i učenike na temu "Programiranje mBota“. Predavači su bili članovi Robotičarskog kluba iz Osijeka Danijel Rakić i Ante Maras. Mladi robotičari su uz pomoć predavača i mentora Denisa Vide i Marijana Antolovića pripremili robote za natjecanje u Našicama. Prvi nastup na natjecanju u regiji Našice (gdje smo i mi uvršteni) značajan je za natjecatelje zbog upoznavanja sa pravilima i kasnijim pripremama za slijedeća kola. Jedno od slijedećih kola trebalo bi biti organizirano na našem terenu.

 

ODRŽANO KOLO MODELARSKE LIGE

Osnovna škola M.P. Katančića u Valpovu bila je danas velika majstorska radionica na našem području.

U organizaciji Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće okupili su se sudionici Modelarske lige, učenici osnovnih škola iz Valpova, Belišća, Veliškovaca, SOS Dječjeg sela Ladimirevci, Udruge Zvono Belišće i Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće. 

Maketari i modelari oprobali su svoje vještine i znanja na strojevima Unimat i napravili su tehničku tvorevinu od šperploče koja im je bila radni zadatak.

Za ručna kolica (tačke) imali su na raspolaganju 120 minuta. Svakog od 23 natjecatelja je na stolu dočekao stroj, nacrt, šperploća, brusna dašćica i ljepilo a natjecanje je započelo 7. svibnja 2016. u 9:00 sati.

Rad natjecatelja pratili su njihovi mentori: Biljana Pantoš, Zvonimir Hajnc, Damir Tomas i Josip Bagarić. Regularnost natjecanja kontrolirali su Miro Suver, Danijel Rakmić i Ante Maras iz ZTK OBŽ.

Nakon isteka vremena povjerenstvo je ocijenilo radove koji su bili podjednake dobre kvalitete i na osnovi minimalnih razlika u kvaliteti donijeli svoje ocjene.

Najbolje plasirane ekipe sudjelovati će na Modelarskoj ligi Osječko-baranjske županije u četvrtak 12. svibnja na sportskom aerodromu u Osijeku.

Evo plasmana:

1. ekipa: Antonio Brleković i Benjamin Crnčan

2. ekipa: Josip Ilić i Mateo Ščukanec

1. ekipa: Tara Bušić i Lana Maltar

 

Ekipa "Zvono"

1. ekipa: Željko Barjaktarević i Goran Takač

2. ekipa: Marina Miladić i Mia Anić

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva. Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

Slijedeće kolo Modelarske lige planiramo u OŠ Ivana Kukuljevića Belišće.

 

PROMATRANJE MERKURA TELESKOPOM

Astronomsko društvo "Anonymus" 9. svibnja od 13:15 kod OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu organizira promatranje tranzita Merkura preko Sunca. Pri ovome astronomskom fenomenu na površini Sunca biti će vidljiva malena točka - sjena koju uzrokuje planet Merkur pri svome prelasku preko Sunčeva diska.

Od 15:30 promatranje će se vršiti kod osnovne škole u Belišću. U slučaju lošeg vremena promatranje se otkazuje.

Svi zainteresirani građani mogu se priključiti promatranju u Osnovnim školama u Valpovu i Belišću.

Ova se pojava iz naših krajeva zadnji puta mogla vidjeti 07. svibnja 2006. godine, a slijedeći ćemo je puta moći vidjeti 11. studenog 2019. godine. 

Promatranje će se vršiti specijaliziranim filterima za promatranje Sunca.

 

ŽUPANIJSKA RAZINA  MODELARSKE LIGE

Županijsko kolo Modelarske lige održat će se  12. 5. 2016. u  Osijeku na Aerodromu (Zračna luka Čepin) od 9,00 sati. 

U 2. Kolo Modelarske lige Osječko-baranjske županije plasirali su se s našeg područja:  Antonio  Brleković, Benjamin Crnčan, Josip Ilić, Mateo Ščukanec, Tara Bušić i Lana Maltar, odnosno 18. ekipa iz OBŽ. 

Modelarska liga je ekipno natjecanje mladih tehničara (2. učenika i njihov mentor) u izradi tehničke tvorevine na modernim i sigurnim strojevima za rad djece. Ovo natjecanje započelo je u Đakovu 2010. Godine pod organizacijom Društva pedagoga tehničke kulture Slavonija i proširilo se na cijelo  područje Republike Hrvatske od nazivom Modelarska liga u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 Na području Osječko-baranjske županije završeno je 1. (gradsko) kolo  Modelarske lige. Organizirano je natjecanje u Našicama, Vladislavcima, Osijeku, Čemincu, Popovcu i Valpovu-Belišću. U natjecanje se uključilo  320. natjecatelja (učenika od 5. Do 8. Razreda), ili 160. ekipa. Šest najboljih učenika iz svakog mjesta natjecat će se na 2. Kolu Modelarske lige.

Također, na županijskom natjecanju Modelarske lige sudjeluje : - 4. ekipe učenika s posebnim potrebama (2. ekipe iz Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek i 2. ekipe iz Udruge djece i mladih s teškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće).

Kao gosti sudjeluju:

1. ekipa učenika iz Požege, 2. ekipe učenika iz Vojvodine (Tavankut)  i 2. Ekipe iz Dječijeg  SOS sela Ladimirevci.

Pobjednik 2. Kola Modelarske lige OBŽ plasira se na državno natjecanje Modelarske lige koje se održava od 27. do 29.5.5.2016. u Kraljevici.

 

OSIJEK MINI MAKER FAIRE

U subotu 14. svibnja nekoliko učenika Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće (CTKVB) i njihov mentor posjetili su Osijek Mini Maker Faire u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Maker Faire događaji zamišljeni su kao kombinacija sajma, konferencije i festivala gdje hobisti, inovatori i zaljubljenici u tehnologiju i umjestnost prezentiraju svoje radove široj javnosti.

Ovo je prvi takav događaj na području Republike Hrvatske, a učenici Centra tehničke kulture izložili su svoje radove pred stotinama posjetitelja. Robotičari su predstavili robotsku ruku vlastitog dizajna i izrade te robota koji prati linije.

Maketari su izložili vlastite kreacije od drveta, te na licu mjesta izrađivali nove.

Posjetitelji su se mogli okušati u upravljanju robotskom rukom i rezanju komada drveta pomoću UNIMAT strojeva, što je iznimno dobro bilo prihvaćeno od mlađih posjetitelja i njihovih roditelja.

Sudionici iz CTKVB također su ostvarili brojne kontakte s ostalim izlagačima Maker Fairea iz cijele Hrvatske, njih više od 70, te se informirati i isprobati njihove iznimno inovativne kreacije. 

Tematski opseg izlagača bio je vrlo širok, pa se moglo naći izlaganja autonomnih dronova, zelene tehnologije, inovatinih sprava, 3D printera, električnih automobila, umjetničkih kreacija, ekološke poljoprivrede, interaktivnih igrački, didaktičkih pomagala i elektroničkih uređaja.

Na Osijek Mini Maker Faire sudjelovali su i članovi Astronomskog društva Anonymus prezentirajući rad svoje udruge na području istraživanja meteora i "super novih".

 

MUZEJ BELIŠĆE

ZTKVB se aktivno uključila u opremanje novih i starih prostora u Muzeju u Belišću. Skeniranje i obrada strih fotografija, a napose rodoslov porodice Gutmann u formatu 3 x 2 m krase muzejske prostore.

 

ZVONI ZVONO

CTK Valpovo-Belišće već tradicionalno sudjeluje u programima udruge Zvono. Ove godine  su naši mentori učili članove udruge rad u na strojevima Unimat. Izrezani modeli bili su razlog za velike osmjehe novih malih tehničara. Bilo je tu mjesta i za puštanje zmajeva nakon naporna rada. 

 

DANI MUZEJA VALPOVO

ZTKVB je u povodu Dana muzeja organizirala projekciju starih fotografija i filma koje je Televizija Zagreb snimila osamdesetih godina. Projekcije su održane u muzejskim prostorima i pobudile su velik interes posjetitelja.

 

DAN SOS LADIMIREVCI

Mentori CTKVB su u povodu Dana SOS Dječjeg sela Ladimirevci održali za sve posjetitelje radionice maketarstva-modelarstva, raketarstva i fotografije. Za sve sudionike je kod rezanja rođendanske torte, već tradicionalno, ispaljeno pet raketa.

 

PRIJAM KOD GRADONAČELNIKA VALPOVA

6. lipnja 20106. su Mladi tehničari i njihovi mentori bili gosti gradonačelnika Leona Žulja i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Zdravka Ćorića. Gradonačelnik Grada Valpova upoznat je sa radom i aktivnostima u Zajednici tehničke kulture Valpovo-Belišće i ponosan je na vrijedne rezultate koj se postižu u Zajednici. Na prijamu koji je trajao preko sat vremena tajnik ZTKVB, Dragan Francuz, iznio je brojčane podatke o aktivnostima. Mentori i učenici su u razgovoru sa predstavnicima  grada iznijeli svoje poglede na rad u radionicama, natjecanjima i uspjesima koje su postigli.

Ove školske godine ostvareni su natprosječni rezultati u radu te su postignuti i visoki plasmani u natjecanjima. Riječ je o učenicima osnovnih škola sa područja gradova Valpova, Belišća i prigradskih naselja koji pohađaju radionice u Centru tehničke kulture Valpovo-Belišće ili u svojoj školi. Potrebno je istaknuti da je u školskoj godini 2015./16. kroz radionice Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće elektronike-robotike, modelarstva-maketarstva, raketarstva i fotografije prošlo preko 700 učenika. U ured gradonačelnika pozvani su 6. lipnja 2016. godine učenici koji su sudjelovali na natjecanjima od županijskog, državnog i međunarodnog nivoa. 

Na županijskom natjecanju Mladih tehničara sudjelovalo je 177 učenika, a na državnom nivou 256. Ove školske godine je na natjecanju ukupno sudjelovalo 7.683 natjecatelja. 

Na natjecanju modelarske lige na području OBŽ sudjelovalo je 320 natjecatelja ili 160 ekipa. Sa našeg područja sudjelovalo je 14 učenika.

Na državnom natjecanju iz fotografije sudjelovalo je dvoje učenika (1 i 2 na županiji) iz Valpova i Belišća. Na međunarodnom natjecanju u Lidicama sudjelovalo je 75 zemalja svijeta sa 18.075 radova. U Valpovo je stiglo 5 priznanja (u cijelu Hrvatsku 20).

Robotičari i elektroničari su započeli natjecanja u Croatian Makers ligi prošli mjesec u Našicama, a u utorak 7. lipnja je 2 kolo u Domu tehnike u Valpovu.

 Nije potrebno naglasiti da su uz nadarenu djecu za rezultate zaslužni i njihovi mentori: Biljana Pantoš, Zvonimir Hajnc, Goran Kupčerić, Damir Tomas, Denis Vida, Josip Bagarić, Ivica Mihaljević i Dragan Francuz.

Nakon ugodnog druženja tajnik ZTKVB zahvalio je na prijamu i financijskoj potpori programima Zajednice.

 

NATJECANJE ROBOTIČARA

2. KOLO CROATIAN MAKERS LIGE (ROBOTIKA MLADIMA)

Robotičari su sudjelovati na 2. kolu Croatian Makers Lige U Domu tehnike Valpovo u subotu  7. lipnja 2016. godine u 17 sati. Natjecanje se održalo sa mBot robotima koje smo dobili od Instituta za Razvoj i Inovativnost Mladih, a uvijet za zadržavanje robota je sudjelovanje na pet kola natjecanja. Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće koordinirala je OŠ M. P. Katančića iz Valpova, OŠ Ivana Kukuljevića iz Belišća, OŠ Ladimirevci i CTK Valpovo-Belišće te uspjela održati 2. Kolo natjecanja. 

 

DANI TEHNIKE

Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće        

Manifestacija "Dani tehnike 2016." je način predstavljanja aktivnosti vezanih za Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće a održava se konstantno trinaest godina krajem školske godine. U posljednje četiri godine manifestaciji je dodjeljeno ime „Dani tehnike“ i osmišljena je kao dio promocije rada tehničkih udruga i radionica Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće, a ulazi u redovne aktivnosti i Plan javnih potreba Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće. I ove godine imali smo goste iz ostalih tehničkih centara.

Posjetitelji su na štandovima mogli vidjeti što tehničke udruge rade, a velik broj tehničkih tvorevina CTK uvijek je plijenio pažnju najmlađih posjetitelja. Za njih smo pripremili balone i zmajeve.

Najveću pažnju privukao je 3D printer koji je većina belišćana po prvi puta vidjela.

U sklopu "Dana tehnike" održao se i 4. kup raketara Belišće 2016. Na kup je prijavljeno preko dvadeset natjecatelj, a svaki je trebao ispalio po dvije rakete sa strimerom.

Ovom prilikom treba istaknuti i sve one koji su omogućili održavanje ove manifestacije: Grad Belišće, Grad Valpovo, Hrvatski astronautički i raketni savez, NK Belišće, TZ Belišće, Kombel Belišće te radijski pokrovitelj Gradski radio Belišće.

 

KUVANJE SAFUNA NA STAROVERSKI NAČIN I LUŽENJE 

Foto-etno radionica: KUVANJE SAFUNA NA STAROVERSKI NAČIN I LUŽENJE

Termin: Subota 15. lipnja 2016. od 7:00

Mjesto: Šokačka kuća u Zelčinu kod Baće (Miroslav Varžić)

Organizatori: HKUU "ŠOKAČKO SRCE" Zelčin, Fotoklub Valpovo, Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće

 U organizaciji Fotokluba Valpovo, Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće i HKUU “Šokačko srce“ Zelčin, 14.ožujka 2015. godine, u  Šokačkoj kući Miroslava Varžića-Baće, održana je Foto-etno radionica pod nazivom „Kuvanje safuna i luženje na staroverski način“.                                                                                                             

Drugu radionicu organizirali smo za potrebe Hrvatske radiotelevizije.  „Kuvanje safuna na staroverski način“  autentično je vodila i autohtonim govorom oplemenila, gospođa Mara Varžić iz Zelčina. Bila je to prigoda da se sudionici upoznaju s davnim običajima koji su se ugasili dolaskom novih tehnologija i istiskivanjem domaćih proizvoda iz dnevne uporabe.

 

LJETNI KAMP TEHNIKE B. MANASTIR

Ovogodišnji, 11. u nizu, Ljetni kamp tehnike ponudio je 8 radionica iz područja tehničke kulture  koje su polaznicima omogućile nova saznanja iz aviomodelarstva, prometa, robotike, automatike, animacije, fotografije, multimedije komunikacije i orijentacije.

Na ovogodišnjem kampu sudjelovalo je i dvoje predstavnika iz CZK Valpovo-Belišće: Nea Pohižek (fotografija) i Mihael Tibinac (robotika). Mentor za fotografiju bio je Dragan Francuz.

Njihovi su im  mentori omogućili kreativno izražavanje koje im školskim planom i programom nije omogućeno.

    U tri radna dana vrijedno su radili i naučeno su dostojno prezentirali gostima kojih ove godine doista nije nedostajalo od predsjednika HZTK I. Vlainića (koji je otvorio Kamp), predsjednika i  do predsjednice Hrvatskoga saveza pedagoga TK A. Majić i M. Šimunovića, predsjednika ZTK OBŽ M. Kordić, predstavnika Grada B. Manastira, ravnatelja škola iz Osijeka i Đakova...

    40 polaznika ovoga Kampa u već poznatom prostoru tzv. Mađarske kuće pokazali su svoju svestranost i privrženost tehničkoj kulturi i tako obilježili 70 godina kontinuiranoga djelovanja državne organizacije tehnike, HZTK, i 35 godina od utemeljenja FKK "Baranja-film" Beli Manastir  čiji je tajnik D. Kučera, zatvarajući Kamp, istaknuo važnost tehničke kulture i rada s djecom osobito danas. 

 

20 godina ANONYMUSA

U petak, 17. lipnja, u prepunoj multimediji Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, u 20 sati, održano je otvaranje izložbe "Astronomska fotografija". Izložba je postavljena povodom dvadesete obljetnice djelovanja astronomskog društva "Anonymus" iz Valpova, te 70 godina djelovanja Hrvatske Zajednice Tehničke Kulture. Ovo je bilo, još jedno u nizu događanja u sklopu 48. smotre amaterskog kulturnog stvaralaštva "Ljeto valpovačko". 

Otvaranje izložbe vodila je knjižničarka Štefica Balentić koja je predstavila astronomsko društvo "Anonymus". Publici se, zatim, obratio predsjednik društva Denis Vida koji je predstavio samu izložbu. Nakon Denisa, kratkim se govorom publici obratio Dragan Francuz, tajnik Zajednice tehničke kulture Valpovo – Belišće. Nakon svog govora, gospodin Francuz uručio je Denisu Vidi prigodan poklon povodom njegovog odlaska na studij u Kanadu. 

Osobita nam je bila čast ugostiti  župana Osječko-baranjske županije, gospodina Vladimira Šišljagića i našeg gradonačelnika, gospodina Leona Žulja. Oba su uvažena gosta pozdravili prisutne i pohvalili rad, kako "Anonymusa", tako i Zajednice tehničke kulture, te poželjeli sreću u daljnjem djelovanju. 

Izložbu su uveličale svojim nastupom članice Ženske vokalne skupine HKUD-a Valpovo 1905. 

Pozivamo sve zainteresirane da pogledaju izložbu svakim danom u radnom vremenu Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo. 

 

GOBELOV LET – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

Povodom manifestacije Ljeto valpovačko postavljena je izložba fotografija „Valpovo iz zraka“ koje je snimio Goran Dojkić. Ovaj zaljubljeni u Belišće i fotografiju ponovno je iznenadio svojim fotografijama predivnih panorama, gradskih ulica i novoizgrađenih kružnih tokova u Belišću.

 

USPJESI RADIO KLUBA BELIŠĆE

Na nedavno održanom Zagreb Radio Festu, koji se tradicionalno održava svake godine na zagrebačkom Jarunu, i ove godine je upriličena podjela nagrada osvojenih u natjecanjima u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza (HRS) u protekloj 2015. godini.

Ovoga puta je Radio klub „Belišće“ odnio je zasluženo plakete za pobjedu u svim domaćim natjecanjima. Pobjednici u kategoriji „Više operatora“ bili su u sva tri kup natjecanja:

Zimski KV Kup, Hrvatski radioamaterski kup i Kup Jadrana.

To im je osiguralo i uvjerljivu pobjedu u Hrvatskom KV Supe kupu za 2015. godinu sa maksimalnim brojem bodova. 

Pobjedom i u jedinom međunarodnom natjecanju kojeg organizira HRS, Croatian CW Contest, završena je najuspješnija godina u domaćim natjecanjima na kratkom valu, koja se održavaju od 1992. godine. 

U svim ovim natjecanjima za klupskom radiopostajom bio je Ivica Novak kojemu su vrlo značajnu tehničku i logističku potporu pružali Božidar Babić, Siniša Vukobratović i Vladimir Novačić.   

 

70. GODINA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE OBŽ

Povelje udrugamai pojedincima

Dva tjedna, od 5. do 18. lipnja, tehnička kultura u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji slavi 70 godina postojanja i uspješnog rada. Svečana sjednica u povodu 70. rođendana Hrvatske zajednice tehničke kulture, Zajednice tehničke kulture (ZTK) Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka, održana je jučer na Građevinskom fakultetu.

Nakon prikazivanja filma o 70. obljetnici tehničke kulture u Hrvatskoj, prigodnim riječima uzvanicima su se obratili, u ime domaćina, doc. dr. sc. Jurko Zovkić, prodekan Građevinskog fakulteta; Marin Kordić, predsjednik ZTK Osječko-baranjske županije; Antun Šikić, predsjednik ZTK Grada Osijeka; Ivan Vlainić, u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture. U ime Osječko-baranjske županije skupu se obratio župan Vladimir Šišljagić, a u ime Grada Osijeka zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham.

Na skupu je istaknuto da Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije okuplja 65 udruga tehničke kulture i više od 10.000 članova na području županije s ciljem zajedničkih aktivnosti na širenju tehničke kulture prema djeci i odraslima. Članice Zajednice svojim su programima i aktivnostima ostvarile značajan ugled i razinu postignuća, a za svoj su rad dobile niz značajnih priznanja na razini grada, županije i države.

Na kraju su dodijeljena priznanja pod nazivom Povelja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, zaslužnim pojedincima i udrugama. Povelju je primio 61 pojedinac i predstavnici 21 udruge, a uručene su i predstavnicima Grada i Osječko-baranjske županije. 

Povodom obilježavanja 70. godina rada i djelovanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, priznanja u obliku povelje, Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodijelila je zaslužnim pojedincima i udrugama organiziranih u Osječko-baranjskoj županiji.

 

Dobitnici Povelje ZTK OBŽ iz Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće 

Darko Vrbešić, Društvo kemičara i tehnologa Belišće

Dragan  Milec,  ZTK OBŽ

Dragan Francuz, ZTK Valpovo- Belišće

Goran Kurtović, ZTK Valpovo- Belišće

Ivana Francuz, ZTK Valpovo- Belišće

Dr. sc. Ivica Skokić, Astronomsko društvo "Anonymus"

Marijan Antolović, ZTK Valpovo- Belišće

Mato Jerkić, ZTK Valpovo- Belišće

Nikica Mužević, Društvo strojarskih i ektrotehničkih inženjera i tehničara Belišće

Stjepan Blažević, Autoklub Valpovo

Veljko Čvagić, Fotoklub Valpovo

Zvonimir Hajnc, ZTK Valpovo- Belišće

Društvo energetičara Belišće, Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće

Radio klub "Belišće", Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće, ZTK OBŽ

 

ASTRO FOTOGRAFIJA U BELIŠĆU

u Kazališnoj kavani Belišće postavljena je izložba astronomske fotografije članova AD Anonymus. Izložba je pobudila velik interes tako da su fotografije krasile prostore cijelo ljeto.

 

JAVNI RADOVI

ZTKVB već drugu godinu ima na javnim radovima Nikolu Čelinu iz udruge „Mi“ iz Valpova. Ove godine pridružio mu se 12. rujna i Josip Marković. U Domu tehnike obavljaju poslove primjerene nijihovim sposobnostima u trajanju od 4 sata dnevno.

 

U projekt javnih radova na području Grada Valpova koji su započeli 1. kolovoza ove godine ponovno su uključeni i članovi valpovačke Udruge MI za osobe s invaliditetom.

Zadovoljni odnosom

No, osim aktivnosti u Udruzi, stanovnike Valpovštine nemalo je oduševila priča o suradnji Zajednice tehničke kulture Valpovo - Belišće i Udruge MI čiji članovi već drugu godinu 

upravo u ovoj ustanovi odrađuju javne radove te je tako ova zajednica postala prva udruga koja je primila osobe s invaliditetom u javne radove.

Led je prošle godine probio prvi od njih, 38-godišnji Nikola Čelina, koji je zajedno s tajnikom Draganom Francuzom i zaposlenicom Ivanom proveo svih šest mjeseci koje je odrađivao u javnim radovima. Nikola se u tom vremenu pokazao kao izvrstan dostavljač, odrađivao je poslove na uređenju dvorišta te pomagao na terenu po školama Valpovštine, ali i u informatičkom kabinetu. Na istim je poslovima ovaj pomoćni pekar stoga angažiran i ove godine i ne krije zadovoljstvo i sreću povjerenim mu poslovima i odnosom prema njemu u zajednici gdje radi.

Uz Nikolu, u Zajednicu tehničke kulture ove je godine stigao i Josip Marković (35), koji je završio školovanje za obućara i koji je jedno vrijeme radio i u Zagrebu.

Radit će do 1. studenoga

Iako čuje samo tri posto zvukova koji ga okružuju i uglavnom čita s usana, Dragan i Ivana hvale ga zbog njegovih iznimnih vještina u izradi drva, u čemu ga je podučavao otac stolar, te kao vrlo pedantnog i urednog u sređivanju arhiva, zbog čega mu se može povjeriti cijeli niz poslova tijekom četiri sata dnevno boravka u Zajednici.

Josip je ovdje došao nešto kasnije, 12. rujna, ali i njega jednako ispunjava osjećaj da na svoj način i unatoč invaliditetu pridonosi napretku Zajednice u kojoj se nalazi i tako želi funkcionirati sve do 1. studenoga kada obojici istječe ugovor za obavljanje javnih radova i kada se vraćaju na uobičajna primanja od samo nekoliko stotina kuna mjesečno...

U ZTK-u Valpovo-Belišće tajnik Francuz ističe da je riječ o vrlo vrijednim i marljivim mladićima koji radne zadatke koje dobiju odrađuju gotovo besprijekorno, a uz to su i vrlo komunikativni i druželjubivi. Nikola je, potaknut odličnim prošlogodišnjim iskustvima u ZTK-u, i nakon javnih radova nastavio redovito, bar jednom mjesečno dolaziti i posjećivati ekipu u Zajednici, gdje se nadaju da će i iduće godine dobiti priliku za nastavak dosadašnje 15-godišnje odlične suradnje s Udrugom MI, koju neprestano nadograđuju i obogaćuju novim oblicima zajedničkog djelovanja.

Udruga zahvalna ZTK-u

Voditeljica udruge MI Valpovo, dr. Zdenka Turalija, s neskrivenim je oduševljenjem izrazila zahvalu Zajednici tehničke kulture, koji su angažiranjem osoba s invaliditetom u svojoj sredini pokazali njihovu istinsku vrijednost u društvu, ali i potvrdili potrebu njihove sve veće inkluzije u zajednicu koju obogaćuju svojim različitostima.

 

PREDSTAVNICI FOTOKLUBA VALPOVO U GRADU VALPOVU

Na svečanom prijemu u prostoru poglavarstva grada Valpova tajnik Grada i ravnatelj Ustanove za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub Valpovo, gospodin Zvonko Barišić primio je predstavnike Fotokluba Valpovo: Veljka Čvagića, Dragana Mileca, Ivicu Mihaljevića i Dragana Francuza. Predsjednik FKV gospodin Veljko Čvagić upoznao je tajnika Grada sa predanim materijalima: 

- foto knjiga "48. Ljeto valpovačko" formata 30 x 30 cm sa prko 350 fotografija; 

- tri DVD-a sa video materijalima u DVD kvaliteti sa preko dva sata montiranih video materijala;

- četiri DVD-a sa video materijalima u full HD kvaliteti sa preko dva sata montiranih video materijala;

- tri DVD-a sa foto materijalima sa preko 1500 fotografija;

Gospodin Milec govorio je o složenosti i zahtjevnosti posla koji su članovi fotokluba odradili.

"Ljeto valpovačko, manifestacija amaterskog kulturnog stvaralaštva Valpovštine, složena je i zahtjevna višednevna organizacija. U svom desetodnevnom sadržaju priređeno je 17 različitih priredbi ali i veliki broj kulturnih događanja na odvojenim lokacijama. Sve zabilježiti, fotoaparatima i kamerama, nije bio posao za pojedinca već složen i zahtjevan zadatak za brojne članove fotokluba s dobrom postavljenom organizacijom i koordinacijom.

U projektu snimanja, fotografiranja, obradi i pripremi fotografija sudjelovalo je 17 članova Fotokluba Valpovo. Predano je 11.881 (118 GB), a izabrano je 1.627 fotografija (11,2 GB) i snimljeno na DVD. Snimljeno je 16 sati video materijala u HD kvaliteti. Monitirano je 3 DVD-a. Utrošeno je više stotina aktivnih radnih sati.

Ovdje ponovno svjedočimo da je završna fotografija odista tisuću puta više od pritiska na otponac fotoaparata. Ovu manifestaciju fotografirali su: Anita Arambašić, Damir Špalj, Dragan Francuz, Dragan Milec, Goran Dojkić, Ivana Francuz, Ivica Mihaljević, Marija Milošević, Matko Florijančić, Miroslav Arambašić, Nenad Milošević, Petar Čvagić, Štefica Čvagić, Veljko Čvagić, Zdravko Pavlović, Zlatko Gregurić i Zvonimir Hajnc.

Knjiga fotografija, odabirom najboljih motiva, dokumentirani je desetodnevni presjek kulturnih događanja „48 Ljeta valpovačkog“, zabilježeno svjedočanstvo vremena i događanja, doživljaja i sjećanja, za našu i dolazeće generacije.

Sigurni smo kako će ova vrijedna slikovnica naći trajno utočište u ambijentu u kojem se kroz fotografski izričaj visoko vrednuje kultura i njeguje iskonsko narodno stvaralaštvo Grada Valpova i Valpovštine.

Tajnik Fotokluba Valpova iznio je planove i aktivnosti fotokluba u slijedećoj godini.

Gospodin Barišić zahvalio je na uloženom stručnom znanju i predanim materijalima. Naglasio je kako Grad Valpovo prepoznaje programe u Zajednici tehničke kulture Valpovo-Belišće i Fotoklubu Valpovo kao aktivnosti od općeg društvenog interesa. Posebno je istaknuo kvalitetu predanih materijala koje po prvi puta korisnici internetskih usluga mogu vidjeti i skinuti sa facebooka Fotokluba Valpovo i stranica Grada Valpova u punoj kvaliteti.

 

PRIPREMA I PREZENTIRANJE RADIONICA CTK VALPOVO-BELIŠĆE

Kao i svake godine, pripremamo radionice CTK Valpovo-Belišće za početak aktivnosti. Provjeravaju se računala, alati i ostala oprema u pojedinim radionicama. Sa nastavnicima tehničkog obrazovanja u Osnovnim školama dogovorena je prezentacija aktivnosti sa početkom nastave.

Svrha postojanja CTK je osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina. Kontinuitet i kvaliteta cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanje djece, mladeži i građana mogu se i trebaju osigurati kroz centre tehničke kulture.

Aktivnosti započinju prezentacijama po školama (OŠ Valpovo, OŠ Belišće, OŠ Veliškovci) što obuhvaća minimalno 45 minuta za sve učenike od 4. do 8. razreda (cca 800 učenika).

Završili smo prezentacije u OŠ Valpovo. Slijede OŠ Belišće i OŠ Veliškovci.

Ovako je to izgledalo u Valpovu. Fotografirali su učenici u pojedinim razredima.

Nadamo se da će netko od ovih mladih ljudi poželjeti upisati neku od ponuđenih radionica.

Zahvaljujemo svima koji su omogućili ovu aktivnost u osnovnim školama.

 

PROJEKT: „MALI TEHNIČKI MUZEJ“

ZTKVB već petnaestak godina prikuplja stare uređeje i tehničke naprave. Ove godine smo uspjeli sa „Muzejom valpovštine“ dogovoriti korištenje tri velike prostorije za „Mali tehnički muzej“. Počeli smo popisivati eksponate koje imamo, a zajedno sa muzejom smo aplicirali projekt prema ministarstvu.

Projekt je poslan krajem kolovoza, a na njegovoj pripremi radili su Dragan Milec i Dragan Francuz.

 

PREDSTAVNICI CTK VALPOVO-BELIŠĆE NA CB KUPU OSIJEK 

Građanski val koji službeno nazivamo građanski opseg ili izvorno „CITIZENS BAND“, skraćeno CB, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije koje koristi radio valove. A upravo o tome uče, ali i pokazuju ono što već znaju radioamateri – učenici osnovnih škola na drugom nacionalnom susretu CB kupu, a koji se održao u Osijeku. 

Na CB kupu u Osijeku sudjelovali su iz ZTK Valpovo-Belišće Antonio Brleković, Filip i Davor Arsenić (Belišće), Alen i Tin Arambašić (Valpovo). 

 

Državni susret u području Tehničke kulture - 2. Nacionalni CB kup za učenike osnovnih škola Osijek 2016 održava se od 19. do 21. kolovoza, na prostoru Zračne luke Čepin, u organizaciji Hrvatskog saveza CB radioklubova (HSCB), CB radiokluba Lega Osijek i suorganizaciji Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka, Društva pedagoga tehničke kulture s područja OBŽ-a, Službe za zajedničke poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara Osječko-baranjske županije.

- Na susretu sudjeluje oko 80 učenika s područja cijele Republike Hrvatske, a riječ je o učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda. Za vrijeme boravka osiguran im je smještaj, radionice, prehrana i stručna služba. Na susretu sudjeluju i gosti, učenici i mentori, predstavnici OŠ “Matija Gubec” iz Tavankuta u Vojvodini - kaže Katarina Tomić, predsjednica CB radiokluba Lega Osijek.

Uz nju, na svečanom otvorenju govorili su Đuka Pelcel, predsjednik Hrvatskog saveza CB radioklubova i Marin Kordić, predsjednik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Svi oni, kao i župan Vladimir Šišljagić, zaželjeli su učenicima mnogo uspjeha i dobre rezultate u natjecanju. “Prije nepunih godinu dana u Osijeku je osnovan CB radioklub, a zahvaljući njima već sada smo domaćini ovog značajnog natjecanja”, rekao je župan Šišljagić, otvarajući 2. Nacionalni CB kup Hrvatske.

 

PROJEKT: „DOM TEHNIKE“

ZTKVB od početka 2016. nastoji aplicirati prema fondovima sa projektom renoviranja/ adaptiranja Doma tehnike Valpovo. Na projektu rade Goran Kurtović, Ivana Francuz i Dragan Francuz. Ideja je dobila potporu gradova Valpova i Belišća. Međutim, problem je nastao u svezi legalizacije objekta. Povodom toga održan je radni sastanak u zgradi županije na kome su sudjelovali predstavnici županije (gospodin Davor Brunčić i predstavnici odjela zaduženih za problematiku legalizacije), predstavnici ZTK OBŽ (Marin Kordić i Ivo Grgić) i predstavnici ZTKVB (Goran Kurtović i Dragan Francuz).

 

PREZENTIRANJE RADIONICA CTK

Svrha postojanja CTK je osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina. Kontinuitet i kvaliteta cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanje djece, mladeži i građana mogu se i trebaju osigurati kroz centre tehničke kulture. Aktivnosti započinju prezentacijama po školama (OŠ Valpovo, OŠ Belišće, OŠ Veliškovci) što obuhvaća minimalno 45 minuta za sve učenike od 4. do 8. razreda (cca 800 učenika).

Završili smo prezentacije u OŠ Valpovo. Započele su u OŠ Belišće i OŠ Veliškovci. 

Zahvaljujući nastavnicima tehničke kulture učenici će u ovim osnovnim školama imati i dio praktične nastava sa strojevima Unimat. Viši razredi imati će praktičnu nastavu iz robotike-elektronike. 

Nadamo se da će netko od ovih mladih ljudi poželjeti upisati neku od ponuđenih radionica. Zahvaljujemo svima koji su omogućili ovu aktivnost u osnovnim školama.

 

BILI SMO NA VALPOVAČKOM SAJMU

CTK Valpovo-Belišće predstavio je svoje radionice. Gosti iz ZTK OBŽ prezentirali su rad 3D printera. 

Imali smo veliku gužvu na štandovima...djeca, mladi, stariji....svi su željeli vidjeti i probati raditi na strojevima. Građani su upoznati sa aktivnostima u CTKVB.

Bio je to nastavak Dana tehnike započetih u lipnju u Belišću.

 

MEĐU NAJMLAĐIM TEHNIČARIMA

I ove godine najmlađi su imali prilike čuti i vidjeti što rade "Mladi tehničari". Starija dobna skupina u vrtiću "Maza" imala je bezbroj odgovora i bezbroj pitanja. Pomogli su gostima iz CTK obojati i izrezati tehničke crteže (avioni, rakete, vlakovi, automobili...). Najveći tehničar na našem području je Zvonimir Hajnc (zna napraviti rakeu koja ide u svemir) postavio je lansirnu rampu. Teta je ispalila jednu raketu, a Ilina (5 godina) ispalila je drugu. I nastupilo je oduševljenje ravno svemiru....

Dobili smo i pokon i obećali ponovni dolazak.

 

ZAPOČELE RADIONICE U CTK VALPOVO-BELIŠĆE

Nakon prezentiranja radionica po školama na našem području započele su sve radionice u Domu tehnike Valpovo. Novi polaznici upoznali su program rada, a oni stariji nastavili su gdje su stali prošle školske godine.

Za učenike iz Belišća i Veliškovaca organizirane su aktivnosti sa nastavnicima tehničkog odgoja u njihovim školama za vrijeme cijele školske godine, bez obzira jesu li članovi CTKVB.

 

Aktivnosti u  radionicama 

I početkom ovog mjeseca nastavilo se s prezentacijama aktivnosti CTK u školama. Radionice su započele i održavaju se redovno svake subote.

Započele su pripreme robotičara za treće kolo (pretkolo)natjecanja u Croatian Makers ligi sa mBot robotima.

 

Izložba povodom „Mjeseca knjige“

Sinoć je (18. listopada 2016. u 19 sati) u Multimediji Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, izložbom Fotokluba Valpovo i ZTKVB „Tamo gdje zlatno klasje klasje zri“, započelo obilježavanje ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige. Svoje fotografije posvećene Slavoniji izložili su autorski par Maja Katušić i Denis Fekete. Njima se pridružio i Goran Dojkić – GOBEL koji je izložio vrlo impresivne fotografije centra Valpova snimljene iz zraka.

Tajnik Zajednice tehničke kulture Valpovo – Belišće Dragan Francuz s ponosom je istaknuo dostignuća Fotokluba Valpovo i pohvalio mlade fotografske snage.

Prisutnima se obratila i zamjenica gradonačelnika Pavica Majdenić i naglašavajući zadovoljstvo ponuđenim programom Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, pohvalila Maju i Denisa i njihovo viđenje lijepe Slavonije.

Program su uveličali učenici Glazbene škole Valpovo, Fran Špoljarić i Lana Šarčević koji su na bisernici odsvirali dva glazbena broja.

Izložba se može pogledati u Multimediji knjižnice svaki radni dan, sve do 16. studenoga 2016. godine.

 

Dogovor o legalizaciji Doma tehnike

19. listopada 2016. Dom tehnike posjetili su stručnjaci sa Građevinskog fakulteta u Osijeku. Tema njihovog posjeta bila je procjena statike zgrade Doma tehnike. Doc.dr.sc. Jurko Zovkić, dipl. ing. građ. i prof. dr. sc. Ivica Guljaš, dipl. ing. građ. pogledali su sve prostore u Domu tehnike i obećali stručno mišljenje dostaviti u što kraćem roku.

 

70 godina tehničke kulture u Republici Hrvatskoj

Svečana akademija povodom 70. godišnjice organiziranog rada u tehničkoj kulturi  održana je u subotu 22. listopada 2016. godine u prostorijama kina “Tuškanac “ u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH i Sabora RH.

Na akademiju su pozvani i predstavnici  Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće Dragan Milec, Stjepan Blažević, Zvonimir Hajnc, Goran Kurtović i Dragan Francuz. Nakon svečanosti nazočnima su dodjeljene Povelje HZTK u povodu 70 godina djelovanja.

 

Instaliranje licencnog softwarea

25. -26. listopada 2016. u Dom tehnike instalirani su licenčni programi na računala u kabinetima zahvaljujući ZTK OBŽ koja je iste ustupila na korištenje. Nastavak je ovo suradnje sa ZTK OBŽ i ZTKVB na planu softwarea u info kabinetima.

 

Foto-kino klub Baranja-film u Kazališnoj kavani Belišće

U srijedu 23. listopada članovi Fotokluba Valpovo imali su svoje redovno okupljanje srijedom. No ovaj puta je dvadesetak članova došlo u Kazališnu kavanu Belišće. Razlog je bilo postavljanje dvadesetak fotografija članova prijateljskog fotokluba iz B. Manastira - Foto-kino kluba "Baranja-film". Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji i razmjeni klupskih fotografija (a prije svega Deže Kučeri i Josipu Farkašu) ovaj poznati fotoklub predstavlja se građanima Belišća izborom fotografija desetak autora različite životne dobi, tematskih sklonosti i tehnika izražavanja. Ovo je još jedna prilika da uživamo u fotografskom izričaju prijatelja iz B. Manastira.

Nakon postava, izložbu je otvorio gospodin Dragan Milec, a druženje uz prikladan domjenak nastavilo se do kasnih večernjih sati.

 

 

 

2. UDRUGE TEHNIČKE KULTURE  

 

U Zajednici tehničke kulture Valpovo - Belišće udruženo je 9 udruga i dvije sekcije s područja Gradova Valpova i Belišća.

 

1. Astronomsko društvo „Anonymus“

2. Auto klub Valpovo

3. Društvo energetičara Belišće

4. Društvo inženjera i tehničara Belišće

5. Društvo kemičara i tehnologa Belišće

6. Fotoklub Valpovo

7. Informatički klub Hal Valpovo

8. Kajak klub Belišće

9. Radio klub Belišće

 

• Informatička škola Page Valpovo

• Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće

 

 

U 9 udruga učlanjeno je preko 800 građana sa područja gradova Valpova i Belišća te prigradskih naselja, s tendencijom povećanja broja članova napose u članicama koje svojim aktivnostima privlače mlade. Sve udruge učlanjene u ZTK Valpovo - Belišće su djelovale i provodile svoje aktivnosti i programe sukladno usvojenim planovima i programima na svojim godišnjim skupštinama. Redovna izvješća o svojim aktivnostima iznose na redovnim sastancima Upravnog odbora ZTK Valpovo.

 

3. OBJEKTI I OPREMA TEHNIČKE KULTURE

 

ZTK Valpovo - Belišće raspolaže objektom u kome se nalazi oprema za provođenje programa te organizira rad od zajedničkog interesa za stanovništvo Gradova Valpova i Belišća te pripadajućih prigradskih naselja.

Zajednicom tehničke kulture upravlja Upravni odbor na čelu s predsjednikom. Tajnik ZTK Valpovo - Belišće je profesionalno uposlen i zadatak mu je na najdjelotvorniji  način operativno provoditi usvojene programe. Uz tajnika je zaposlen i administrativni djelatnik koji uz administrativne poslove obavlja i ostale poslove po potrebi. Nadzorno tijelo je Nadzorni odbor koji kontrolira rad Izvršnog odbora i tajnika te funkcioniranje cijelog Doma određenog u člancima Statuta.

Predsjednik ZTKVB, članovi UO, članovi Nadzornog odbora obavljaju svoje poslove dragovoljno kao volonteri. Uz njih u ZTK djeluje i desetak suradnika koji rade kao osposobljeni voditelji pojedinih radionica tehničke kulture.

Uz redovne aktivnosti, prema planu i programu, središnju pozornost zauzima i aktivnost za postepeno uređenje prostora Doma tehnike. Njegovim renoviranjem veliku korist imale bi sve udruge, članice ZTKVB, ali i šira društvena zajednica u cjelini.