Poštovani članovi županijskih, gradskih i općinske ZTK!

U tijeku je priprema 59. natjecanja  mladih tehničara na školskoj/klupskoj razini (u daljnjem tekstu: natjecanje). Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga, od 31. siječnja do 3. veljače 2017. u osnovnim školama ili udrugama tehničke kulture provode natjecanje na školskoj/klupskoj razini.

Kako bi školska/klupska povjerenstva mogla pravovremeno dobiti testove i zadatke trebaju se prijaviti elektroničkim putem ovlaštenoj osobi županijskog povjerenstva u svakoj županiji (pdf dokument: „Zupanijska povjerenstva 59 NMT 2017“ u privitku) do ponedjeljka, 23. siječnja 2017. 

U prijavi treba navesti: naziv i adresu školskog/klupskog povjerenstva, područja natjecanja i razred koji prijavljeni učenici polaze te napisati podatke o odgovornoj osobi za provedbu natjecanja (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i mobitela).

Testove za pisanu provjeru znanja i zadatke tajnik Državnog povjerenstva 59. natjecanja mladih tehničara Žarko Bošnjak poslat će u petak,  27. siječnja  2017. ovlaštenim osobama županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, korištenjem elektroničke pošte. Odmah nakon toga, ovlaštena osoba svake županije poslat će testove i zadatke odgovornoj osobi unaprijed prijavljenog školskog/klupskog povjerenstva. 
Testovi i zadaci za školsku/klupsku razinu natjecanja bit će poslani u obliku 2 elektroničke poruke, ukupno dvadesetak MB memorije, stoga svi sudionici natjecanja trebaju osigurati dovoljno prostora u svojim digitalnim sandučićima (inboxu).

 

U nastavku donosimo najvažnije informacije vezane uz školsku/klupsku razinu natjecanja koje molimo da podijelite s udrugama tehničke kulture iz svoje ZTK.

 

Natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu: natjecanje) organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Upute) i Pravilima 59. natjecanja mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Pravila).

 

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva je Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4848-757; faks: 01/4846-979, (izbornik: Natjecanja). Stranica se redovito ažurira.

Na stranici Državnog povjerenstva www.hztk.hr objavljena su Pravila 59. natjecanja mladih tehničara, detaljne upute o provedbi natjecanja, važni datumi i rokovi, obrasci i upute za izvještavanje, obveze organizatora natjecanja, popis pribora alata i materijala koji je potreban za natjecanje i popis županijskih povjerenstava natjecanja.

 

Tajnik Državnoga povjerenstva je Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160

 

Razine, vremenik i organizatori natjecanja:

1.     Školska/klupska razina: od 31. siječnja do 3. veljače 2017.- organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture, a provode ih školska/klupska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga

2.      Županijska razina/Grad Zagreb: 3. ožujka 2017.- provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba

3.      Državna razina: od 29. do 31. ožujka 2017. - provodi Državno povjerenstvo

 

Prijava natjecatelja županijskim povjerenstvima na školskoj/klupskoj razini – rok: 23. 1. 2017.

 

Datumi preuzimanja testova i zadataka:

·        Školska/klupska razina: petak, 27. siječnja 2017.

Testovi i zadaci za školsku/klupsku razinu natjecanja bit će poslani u obliku 2 elektroničke poruke, ukupno dvadesetak MB memorije, stoga svi sudionici natjecanja trebaju osigurati dovoljno prostora u svojim digitalnim sandučićima (inboxu).

Rokovi za dostavu rezultata natjecanja:

·        Školska/klupska razina – dostava rezultata organizatora natjecanja županijskom povjerenstvu: petak, 3. veljače 2017. (obrasci u privitku)

 

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpune tablice rezultata elektroničkim putem do 3. veljače 2017. do 24,00 sata, županijska povjerenstva neće naknadno razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje. Popis kontakt osoba kojima se dostavlja izvještaj sa školske/klupske razine naveden je popisu županijskih povjerenstava, a detaljnije informacije o izvještavanju sa školske/klupske razine možete pogledati u Pravilima natjecanja.

 

NA ŠTO TREBA OBRATITI PAŽNJU U PROVEDBI NATJECANJA, NOVOSTI

 

Natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.

Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.

 

Tablice izvještavanja potrebno je popuniti savjesno i odgovorno. Obvezni podaci potrebni za izvještavanje su:

·       OIB učenika,

·        ime, prezime učenika,

·        školska godina,

·        broj kategorije koji označava područje natjecanja,

·        ime i prezime mentora (koji je isključivo odgojno-obrazovni radnik iz osnovne škole koju učenik polazi),

·        šifra škole

·        grad,

·        broj županije,

·        županija,

·        bodovi (ukupni),

·        broj bodova iz svih dijelova natjecanja - upisuju se u stupcu "Ostalo" i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.

·        Mentor iz udruge i naziv udruge u koji se učenik pripremao za natjecanje ili smotru (ako postoje) također se upisuju u stupcu „Ostalo“ (npr.: 30-50-19, Zoran Horvat, Udruga tehničara "Model").

 

Najčešće pogreške vezane uz izvještavanje iz dosadašnjih natjecanja: intervencije u format ćelija tablice (što nije dozvoljeno), oduzimanje ili dodavanje stupacapogrešno upisan OIB učenika ili šifra škole, neupisivanje broja bodova iz svih dijelova natjecanja na školskoj/klupskoj razini (što je obvezno), pogrešno zbrajanje broja učenika na školskom/klupskom natjecanju, nenavođenje punog imena udruge u kojoj se učenik pripremao za natjecanje na školskoj/klupskoj razini izvještavanja.

 

Preporuča se da organizatori natjecanja u tablicu izvještavanja upišu sve podatke osim pojedinačnog i ukupnog broja bodova prije početka natjecanja, a nakon završenog natjecanja tablicu je potrebno složiti prema redoslijedu uspješnosti učenika.

 

Promijenjen je broj kategorije u tri područja natjecanja:

423 - Automatika

424 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina

425 - Orijentacija i komunikacija

 

Djelomično su promijenjena posebna pravila natjecanja u područjima P-kategorije.

 

Svi natjecatelji moraju znati svoj OIB.

 

Napominjemo da na stranici Državnog povjerenstva možete preuzeti i popis pribora, alata i materijala za školsku/klupsku razinu natjecanja (pripremljen 23. 12. 2016., a ažuriran 16. 1. 2017. samo vezano uz promjer lučice u području obrade materijala).

 

S poštovanjem,

 

Jasna Malus Gorišek

Državno povjerenstvo 59. natjecanja mladih tehničara

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Dalmatinska 12, Zagreb
tel: 01/4848-757

mob: 099/4656-770

 

http://www.hztk.hr/59-natjecanje-mladih-tehnicara-20162017/