Print 

60. školsko/međugradsko natjecanje mladih tehničara održati će se za učenike od 5. do 8. razreda za H i P kategoriju 2. veljače 2018. godine (petak) u Domu tehnike Valpovo.

Svi natjecatelji trebaju doći u Dom tehnike u 8:30 sati i ponijeti pribor za tehničko crtanje, olovku, kemijsku...).

Za izostanak sa nastave natjecatelj će dobiti ispričnicu.

TESTOVE ZA VJEŽBU MOŽETE SKINUTI OVDJE (Testovi_NMT.zip - 105 MB).  

Zip file sadrži testove od 2008. do 2017. godine sa natjecanje mladih tehničara (sva međugradska, neka županijska i državna). Vježbajte radi stjecanja znanja.

 

Tehničke aktivnosti znatno pridonose razvoju znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti učenika, a natjecanje mladih tehničara omogućuje afirmaciju darovitih i talentiranih učenika i time pridonosi njihovom ranom otkrivanju.

Sudjelujući u natjecanju mladih tehničara učenici već u osnovnoj školi stječu ozbiljna iskustva iz područja tehnike i tehnologije, što ih može motivirati za izbor budućega inženjerskog zvanja ili nastavak karijere u tehničkom području. Na taj se način učenici usmjeravaju u STEM području, što se ostvaruje rukovanjem različitim strojevima, alatima i priborom, izborom i obradom materijala, sastavljanjem i programiranjem sklopovlja, pri čemu natjecatelj izrađuje tehničku tvorevinu prema zadanoj dokumentaciji, koju potom predstavlja pred ocjenjivačkim povjerenstvom.

Natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu: natjecanje) organiziraju i provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Upute) i Pravilima za provedbu 60. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Pravila).

Natjecanje se provodi na temelju redovitog, izbornog i izvannastavnog programa tehničke kulture te programa dodatne nastave sadržane u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i programima posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)
Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)
Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4848-757; faks: 01/4846-979, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva je Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Predsjednik Državnog povjerenstva je dr. sc. Damir Purković, prof., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka.

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

 1. Školska/klupska razina: od 30. siječnja do 2. veljače 2018. (utorak – petak) - organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture (klubovima), a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
 2. Županijska razina/Grad Zagreb: 2. ožujka 2018. (petak) - provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
 3. Državna razina: od 9. do 12. travnja 2018. (ponedjeljak – četvrtak) - provodi Državno povjerenstvo

Popis županijskih povjerenstva/povjerenstva Grada Zagreba, kontakt osobe ispred povjerenstva i popis škola koja će organizirati županijska natjecanja moći ćete preuzeti u siječnju 2018. ovdje.

Sudionici natjecanja

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama. Sudionici natjecanja nazivaju se natjecatelji.

Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku može biti isključivo odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu), koji priprema učenika za natjecanje, upoznaje ga s provedbom i Pravilima natjecanja te je podrška učeniku.

Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz škole ili učeničkog doma, mentor učenika može biti i osoba koja priprema učenika za natjecanje u sklopu izvannastavnog programa u udrugama i institucijama koje potiču razvoj određenih kompetencija učenika.

U prijavnici za natjecanje i u tablicama izvještavanja, osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje. Mentori učenika iz udruga sudjelovat će na državnom natjecanju kao pratitelji prema istom principu kao i mentori iz škola.

Sadržaj natjecanja

Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija:

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.

U skladu s Pravilima natjecanja, pripremljen je Priručnik za provedbu natjecanja mladih tehničara iz radiokomunikacija koji će pomoći mentorima i učenicima u pripremi i provedbi natjecanja iz tog područja. Priručnik se sastoji od dva dijela:

Nositelji područja natjecanja

Nositelji područja u H-kategoriji natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Josip Funarić (obrada materijala), Vlado Abičić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika). 

Na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture, koja je nositelj i koordinator P-kategorije natjecanja, nositelji područja u P-kategoriji su: Maja Mačinko Kovač (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Popis pribora, materijala i alata za sve razine natjecanja

Datumi preuzimanja testova i zadataka od Državnog povjerenstva

Rokovi za dostavu rezultata natjecanja

Provedba natjecanja za učenike osmog razreda tijekom posjeta Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar

U slučaju preklapanja termina natjecanja na školskoj i županijskoj razini, škola čiji će učenici u vrijeme natjecanja biti u posjetu Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar dužna je najkasnije 8 dana prije natjecanja e-poštom obavijestiti AZOO o potrebi organizacije natjecanja za njezine učenike na području Grada Vukovara, odnosno Vukovarsko-srijemske županije. Na školskoj/klupskoj razini natjecanje iz tehničke kulture će se provesti u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, a na županijskoj razini u OŠ Antuna Bauera u Vukovaru. Više informacija dostupno je na ovdje.

Obrasci za natjecanja u školskoj godini 2017/2018.

Tablica za unos podataka 2018. (priprema i izvještavanje s natjecanja)
Tablica broja sudionika 60. natjecanja mladih tehničara na školskoj/klupskoj razini
Tablica broja sudionika 60. natjecanja mladih tehničara na županijskoj razini
Šifrarnik kategorija 60. natjecanja mladih tehničara 
Broj županije
Šifra škole koju učenik polazi (to nije šifra Ministarstva znanosti i obrazovanja nego interna šifra Agencije za odgoj i obrazovanje za potrebe provedbe natjecanja i smotri)
Obrazac za zaporku
Žalba

Važna napomena za sve mentore i organizatore natjecanja

Na početku svake razine natjecanja, prije pisanja testa, u obrascu za zaporku učenik treba navesti sljedeće podatke: zaporka, nadnevak, područje natjecanja, ime i prezime učenika, razred, OIB, naziv i adresa škole, ime i prezime mentora učenika, adresa i telefon učenika.

Napomene i koraci u provedbi natjecanja 2018.

1) Trajanje natjecanja

2) Uvjeti natjecanja

Natjecanje na školskoj/klupskoj i županijskoj razini se provodi na način da se osigura jedna školska klupa za svakog učenika (školska klupa s dva radna učenička mjesta).

Za vrijeme natjecanja natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor, alat i materijal drugih natjecatelja.

Natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.

Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.

3) Ocjenjivanje natjecatelja, redoslijed u slučaju jednakog broja bodova

Učitelj ili nastavnik ne može biti član prosudbenog povjerenstva određenog područja natjecanja ako je mentor učenika ili skupine u istom području natjecanja.
U popisu rezultata natjecanja u stupcu "Ostalo" obvezno je navesti broj bodova iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.

U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.

Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

4) Privremeni popis rezultata na svim razinama

Nakon završetka natjecanja na svim razinama sastavlja se privremeni popis rezultata natjecanja pod zaporkama koje se obznanjuju na oglasnoj ploči. 
U stupcu „Bodovi“ obvezno je navesti ukupan broj bodova, a u stupcu "Ostalo" bodove iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije).
Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva.

Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu korektno vrednovani, može podnijeti žalbu isključivo u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima prije objave tablice konačnog poretka.. 
Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

5) Prijava natjecatelja na školskoj/klupskoj razini – rok: ponedjeljak, 22. 1. 2018.

6) Preuzimanje testova i zadataka na školskoj/klupskoj razini: petak, 26. 1. 2018.

Testove za pisanu provjeru znanja i zadatke s tablicom vrednovanja, tajnik Državnog povjerenstva poslat će 26. siječnja 2018. ovlaštenim osobama županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, korištenjem elektroničke pošte. Odmah nakon toga, predstavnik županijskog povjerenstva poslat će testove i zadatke odgovornoj osobi unaprijed prijavljenog školskog/klupskog povjerenstva.

7) Izvještavanje sa školske/klupske razine – rok: petak, 2. 2. 2018.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) uvela je jedinstveni sustav za unos podataka za sudjelovanje učenika i prikupljanje rezultata na natjecanjima i smotrama u Republici Hrvatskoj u tablici u Excelu. Tablice za prijavljivanje i evidentiranje postignuća učenica i učenika na natjecanjima koja organizira AZOO formatirane su i definirane da bi bile kompatibilne sustavima NISpVU i NISpSŠ i služe jedino u te svrhe i za navedene sustave (Nacionalni informacijski sustavi za upise učenika na sveučilišta i srednje škole), stoga nisu dozvoljene intervencije u format, oduzimanje ili dodavanje stupaca.

Preporuča se da organizatori natjecanja u tablicu izvještavanja upišu sve podatke osim pojedinačnog i ukupnog broja bodova prije početka natjecanja, a nakon završenog natjecanja tablicu je potrebno složiti prema redoslijedu uspješnosti učenika.

Obvezni podaci potrebni za izvještavanje su:

Novosti u tablici izvještavanja u ovoj školskoj godini:

Šifrarnik škola je važan budući da se u tablice ne upisuje naziv škole već samo šifra škole (da bi se izbjeglo različito upisivanje naziva škole što bi rezultiralo neprepoznavanjem unesenog postignuća). Ako je škola novoosnovana i još nema šifru Ministarstva znanosti i obrazovanja, mora se obratiti MZO-u koji će joj dodijeliti službenu oznaku. O tome treba obavijestiti Mirka Stanića iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. koji će školu unijeti u šifrarnik škola AZOO-a. Ako škola ima šifru MZO-a, a nije upisana u šifrarnik škola AZOO-a, također se treba obratiti kolegi Staniću, koji jedini ima administrativne ovlasti mijenjati podatke u šifrarniku škola i šifrarniku kategorija.
Zbog stalnog uvrštavanja novoosnovanih škola u šifrarnik škola, savjetujemo da s internetskih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje uvijek preuzmete zadnji objavljeni šifrarnik škola i pripadajuće tablice za unos podataka.

Svi podaci u tablicama moraju biti uneseni kako to format zahtijeva i svako odstupanje od zadanog će prouzročiti nemogućnost upisa rezultata u navedene sustave NISpuSŠ i NISpVU, odnosno bit će iskazan kao pogreška u sustavu.

Učenik neće biti pozvan na višu razinu natjecanja u slučaju da nedostaju svi traženi podaci u tablici izvještavanja s niže razine natjecanja. Podaci trebaju biti upisani u skladu s hrvatskim pravopisom (npr. Ivan Horvatić, a ne IVAN HORVATIĆ).

Broj kategorije (područja) tehničke kulture:
85 - Maketarstvo i modelarstvo
86 - Graditeljstvo
87 - Strojarske konstrukcije
88 - Obrada materijala
89 - Elektrotehnika
90 - Elektronika
91 - Robotika
92 - Fotografija
93 - Robotsko spašavanje žrtve
423 - Automatika
424 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
- Radiokomunikacije

Legenda (broj) županija:
1 - Zagrebačka
2 - Krapinsko-zagorska
3 - Sisačko-moslavačka
4 - Karlovačka
5 - Varaždinska
6 - Koprivničko- križevačka
7 - Bjelovarsko-bilogorska
8 - Primorsko-goranska
9 - Ličko-senjska
10 - Virovitičko-podravska
11 - Požeško-slavonska
12 - Brodsko-posavska
13 - Zadarska
14 - Osječko-baranjska
15 - Šibensko-kninska
16 - Vukovarsko- srijemska
17 - Splitsko -dalmatinska
18 - Istarska
19 - Dubrovačko-neretvanska
20 - Međimurska
21 - Grad Zagreb

Odmah nakon održanih školskih/klupskih natjecanja, a najkasnije 2. veljače 2018. do 24,00 sata, povjerenstva pisano i elektroničkim putem izvještava svoje županijsko povjerenstvo o sudionicima i o rezultatima natjecanja na propisanim tablicama. 
Pisani izvještaj sadrži originalne pisane testove svakog učenika, potpisane liste vrednovanja koje popunjavaju ocjenjivačka povjerenstva i tablicu rezultata koja sadrži popis učenika prema redoslijedu uspješnosti i tablicu broja učenika.

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata elektroničkim putem do navedenog datuma i vremena, županijska povjerenstva neće o razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.

8) Čuvanje i objedinjavanje dokumentacije sa školske/klupske razine

Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, dužna su čuvati svu pristiglu dokumentaciju sa školske/klupske razine natjecanja do završetka državnog natjecanja. Na zahtjev Državnog povjerenstva, županijska povjerenstva trebaju dostaviti izvornik navedene dokumentacije Državnom povjerenstvu.

Školska/klupska povjerenstva ne trebaju kopirati i čuvati pisanu dokumentaciju sa školskog/klupskog natjecanja.

Županijska povjerenstva poslat će Državnom povjerenstvu do 20. veljače 2018. obrazac izvještaja o broju sudionika na školskom/ klupskom natjecanju u svojoj županiji i tablicu rezultata svih sudionika natjecanja na školskoj/ klupskoj razini u kojoj će objediniti rezultate koje su primili od svih organizatora školskog/ klupskog natjecanja.
Tablicu popisa svih sudionika natjecanja na školskoj/klupskoj razini u kojoj će objediniti rezultate koje su primili od svih organizatora školskog/klupskog natjecanja županijska povjerenstva će napraviti kopiranjem (Copy/Paste), a ne pretipkavanjem podataka s papira.

9) Priprema županijske razine natjecanja

Županijska povjerenstva osiguravaju prostorne i druge uvjete za održavanje županijskog natjecanja uz svekoliku potporu gradskih i županijskih zajednica tehničke kulture, društva pedagoga tehničke kulture i nadležnih županijskih ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu.

Županijska povjerenstva pozvat će na županijsko natjecanje samo one učenike za koje mogu osigurati potrebne materijalne, prostorne i druge uvjete.

Prije početka županijskog natjecanja županijska povjerenstva iz objedinjene tablice sa školske/klupske razine (koju treba sačuvati) pripremaju novu tablicu sudionika županijske razine tako da izbrišu one učenike koji nisu pozvani na županijsko natjecanje te u rubrici „Ostalo“ izbrišu rezultate postignute na školskoj/klupskoj razini.

Natjecatelj na natjecanje donosi pribor i alat, a materijal osigurava županijsko povjerenstvo. Popis potrebnog pribora, alata i materijala bit će objavljen ovdje.

10) Preuzimanje testova i zadataka na županijskoj razini: 28. 2. 2018.

Organizatori županijskog natjecanja, odnosno natjecanja na razini Grada Zagreba, dobit će zadatke i druge materijale za provedbu županijskog natjecanja elektroničkim putem od tajnika Državnog povjerenstva 28. veljače 2018.

11) Izvještavanje sa županijske razine – rok: 2. 3. 2018.

Odmah nakon održanog županijskog natjecanja, a najkasnije 2. ožujka 2018. do 24:00 sata, županijska će povjerenstva elektroničkom poštom dostaviti izvještaj Državnom povjerenstvu. 
Izvještaj sadrži propisanu tablicu s popisom učenika prema redoslijedu uspješnosti i tablicu broja sudionika županijskog natjecanja.
Samo jedan natjecatelj može biti prvoplasirani.

U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.

Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

12) Priprema natjecanja na državnoj razini

Kako bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.

Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba.

O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo.

Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.

Ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, Državno povjerenstvo će nakon obavijesti županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, na državno natjecanje pozvati prvog niže rangiranog učenika u tom području.

Materijal za sva područja natjecanja osigurava organizator. Natjecatelj na natjecanje donosi pribor i alat koji će biti objavljen na internetskom portalu Državnog povjerenstva.

Svi pozvani natjecatelji na državnu razinu natjecanja moraju znati svoj OIB, jer je potreban za unos u e-Maticu, bazu natjecanja i smotri AZOO-a i vrednovanje osvojenih mjesta.

Po završetku državnog natjecanja, Državno povjerenstvo objavit će zadatke za izradu tehničke tvorevine na internetskom portalu Državnog povjerenstva.

13) Znak natjecanja mladih tehničara

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu. 
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

14) Promocija natjecanja u medijima na svim razinama

Organizatori natjecanja obavještavaju sredstva javnoga priopćivanja o natjecanjima koja organiziraju.

15) Napomena

Uporaba imenica (učenik, natjecatelj, učitelj, mentor, nositelj, sudionik i sl.) u ovim Pravilima podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, natjecateljice/natjecatelje, učiteljice/učitelje, mentorice/mentore, nositeljice/nositelje, sudionice/sudionike…

16) Članovi Državnog povjerenstva 60. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje donijela je Odluku o sastavu Državnog povjerenstva 60 natjecanja mladih tehničara.

U školskoj godini 2017./2018. u Državno povjerenstvo imenovani su:

 1. Dr. sc. Damir Purković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka – predsjednik
 2. Žarko Bošnjak, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb – tajnik
 3. Vlado Abičić, nastavnik, Osnovna škola Franje Serta, Bednja
 4. Predrag Bosnar, fotograf, Hrvatski fotosavez, Zagreb
 5. Marino Čikeš, prof., Dom mladih, Rijeka
 6. Vladimir Delić, prof., Osnovna škola Pujanki, Split
 7. Josip Funarić, dipl. ing., Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci
 8. Andrija Gregurić, nastavnik, Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb
 9. Jelka Hrnjić, dipl. ing., Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 10. Zvonko Koprivnjak, prof., Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 11. Sanja Kovačević, prof., Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
 12. Zoran Kušan, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb,
 13. Jasna Malus Gorišek, dipl. ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 14. Mirjana Metkoš, dipl. iur., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 15. Ivan Rajsz, prof., Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb
 16. Dragan Stanojević, prof., Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin
 17. Jelena Tuksar, dipl. ing., Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba, Kotoriba
 18. Hrvoje Vrhovski, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 19. Leon Zakanji, prof., Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin
 20. Maja Mačinko Kovač, prof., Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica

17) Arhiva natjecanja mladih tehničara

Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

18) Ostale informacije i dokumenti

Pravila za provedbu 60. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske u 2018. godini

Priručnik za polaganje radioamaterskog ispita P razreda (osnovno gradivo za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole) i 

Osnove radioamaterizma - Priručnik i pripreme za nastavnike koji provode radioamaterski tečaj P razreda s učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole

Primjere zadataka iz automatike za natjecanje u 2015. godini možete pogledati na ovoj stranici 
Katalog izdanja HZTK moći ćete vidjeti ovdje.

Preuzeto sa: http://www.hztk.hr/60-natjecanje-mladih-tehnicara-20172018/