Print 

Školska/klupska razina: srijeda 12. veljače 2014.
Početak natjecanja: 9:00 sati.
Svi natjecatelji trebaju doći u 8:45 sati u Dom tehnike Valpovo i ponijeti potreban pribor!
Svaki natjecatelj mora imati popunjenu PRIJAVNICU.
Polaznici Centra tehničke kulture Valpovo natjaču se u P-kategoriji:
92 - Foto tehnika
95 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina

Polaznici Centra tehničke kulture Valpovo natjaču se u P-kategoriji:


92 - Foto tehnika


B)  POSEBNA PRAVILA ZA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE NATJECANJA MLADIH TEHNIČARA U FOTOGRAFIJI

1. NATJECATELJI
Natjecatelji su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda koji se za natjecanje pripremaju u osnovnim školama ili udrugama (klubovima) tehničke kulture.

2.  RAZINE NATJECANJA
a) Školska/klupska natjecanja organiziraju se u školama ili udrugama tehničke kulture, a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga;
b) Županijska natjecanja/natjecanje na razini Grada Zagreba provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba;
c) Državno natjecanje provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture.

3.  SADRŽAJ  NATJECANJA
3.1.) Školska/klupska natjecanja:  
a) pisana provjera znanja iz gradiva predmeta tehnička kultura za razred koji učenik pohađa;
b) ocjena unaprijed snimljenih i izrađenih fotografija na određenu temu, koju je odabrao svaki učenik (3 - 6 fotografija formata 10x15 ili veće, s podacima: ime i prezime autora, razred, škola/klub, ime mentora i naziv fotografije). Fotografije na natjecanje donosi natjecatelj;
c) provjera stečenih kompetencija u snimanju digitalnim fotoaparatom (3 - 6 odabranih fotografija, od većeg broja snimljenih na temu jednaku za sve natjecatelje, a koja nije unaprijed poznata, već se odabire metodom slučajnog odabira od pet različitih tema koje prije samog natjecanja dogovara povjerenstvo).

4.  PROVEDBA  NATJECANJA
4.1.) Školska/klupska natjecanja:  
a) Provjera znanja iz predmeta tehnička kultura za razred koji učenik pohađa provodi se u školi ili u udruzi/klubu sukladno Općim pravilima.
b) Svaki natjecatelj će na natjecanje donijeti 3 - 6 fotografija snimljenih na temu koju je sam unaprijed odabrao, izrađenih bilo kojim od fotografskih postupaka u formatu 10x15 cm ili većem, s osnovnim podacima (ime i prezime, škola/klub, ime mentora, naziv rada), koje će ocijeniti članovi povjerenstva.
c) Provjera stečenih kompetencija u snimanju digitalnim fotoaparatom provest će se na sljedeći način: Svi natjecatelji snimat će digitalnim fotoaparatom na zadanu temu jednaku za sve. Tema snimanja nije poznata unaprijed već se bira metodom slučajnog izbora od pet tema koje su prije samog natjecanja dogovorili članovi povjerenstva. Predviđene teme snimanja moraju svakako biti vezane uz mjesto provedbe natjecanja, odnosno snimanja.
Natjecatelji će na zadanu temu snimiti fotografije bez ograničenja, a za ocjenu prijaviti 3 - 6 radova, prema svojem izboru.
Povjerenstvo će osigurati da se snimljene fotografije odmah po snimanju pohrane u računalo, kako bi ih mogli pregledati i ocijeniti.
Fotografije se ne smiju naknadno dorađivati pomoću računala.

Povjerenstvo će ocijeniti fotografije svakoga natjecatelja koje je donio na natjecanje, te fotografije snimljene na zadanu temu, vrednujući cjelovitost fotografskog rada, tehničku umješnost, prepoznavanje i obradu teme, sposobnost uočavanja i interpretiranja sadržaja, originalnost (inovativnost) te vizualne (likovne) elemente radova (kompozicija, perspektiva, kut snimanja, svjetlo, odnosi boja, dinamika, sklad, poruka, vrijednost scene).

Vrijeme predviđeno za provedbu školskog/klupskog natjecanja je 30 minuta za pisanu provjeru znanja, 60 minuta za snimanje digitalnim fotoaparatom.
Redoslijed upisivanja bodova u tablicu izvještavanja na svim razinama je sljedeći:
1) bodovi iz pisane provjere znanja iz gradiva predmeta tehnička kultura;
2) bodovi iz provjere stečenih kompetencija u snimanju digitalnim fotoaparatom, sposobnost vizualnog izražavanja i obrade teme;
3) bodovi iz ocjene prijavljenih ili prezentiranih fotografija.

6.  OPREMA I PRIBOR
Oprema i pribor jednaki su za sve razine natjecanja, a svaki natjecatelj mora imati:
- digitalni fotoaparat s pripadajućom praznom memorijskom karticom;
- čitač memorijskih kartica;


95 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina


C) POSEBNA PRAVILA ZA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE NATJECANJA MLADIH TEHNIČARA U MODELARSTVU UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA

1. NATJECATELJI
Natjecatelji su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda koji se za natjecanje pripremaju u osnovnim školama ili udrugama (klubovima) tehničke kulture.

2.  RAZINE NATJECANJA
a) Školska/klupska natjecanja organiziraju se u školama ili udrugama tehničke kulture, a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga;
b) Županijska natjecanja/natjecanje na razini Grada Zagreba provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba;
c) Državno natjecanje provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture.

3.  SADRŽAJ  NATJECANJA
3.1.)  Školska/klupska natjecanja:  
a) pisana provjera znanja iz gradiva predmeta tehnička kultura za razred koji učenik pohađa;
b) prema zadanim crtežima i vremenu, natjecatelji će izraditi jednostavnu modelarsku tehničku tvorevinu uporabne vrijednosti.
c) usmeni opis radnog zadatka, postupka te primjene zaštite na radu koje su natjecatelji primijenili pri izradi uporabne tvorevine.

4.  PROVEDBA NATJECANJA
Pri izradi tehničke tvorevine na svim razinama, natjecatelji će primijeniti kompetencije za rukovanje ručnim alatima i strojevima sigurnim za rad.
Organizator natjecanja na svim razinama dužan je svim natjecateljima osigurati iste uvjete natjecanja, te sav potreban pribor, alat, materijal i opremu.

4.1.)  Školska/klupska natjecanja:  
a) Pisana provjera znanja iz predmeta tehnička kultura za razred koji učenik pohađa provodi se u školi ili u udruzi/klubu u skladu s Općim pravilima.
b) Natjecanja se može održati bez strojeva, odnosno samo pomoću ručnog alata.
Tvorevina bi trebala dobiti inovativno rješenje ili dodatni dizajn.
c) Prema dobivenoj dokumentaciji i postupcima izrade tehničke tvorevine, natjecatelji će usmeno opisati postupak izrade tehničke tvorevine, njezinu namjenu te primjenu zaštite pri radu.

Vrijeme predviđeno za provedbu školskog/klupskog natjecanja je 30 minuta za pisanu provjeru znanja, 60 minuta za izradu uporabne tvorevine te 5 minuta za opis postupka izrade tehničke tvorevine po natjecatelju.

4.2.  OPREMA I PRIBOR
Oprema i pribor jednaki su za sve razine natjecanja.
Na svim razinama organizator je dužan osigurati:
a) strojeve sigurne za rad natjecatelja, ručni alat i pribor za obradu materijala;
b) tehničku dokumentaciju i materijal za izradu tehničke tvorevine za svakog natjecatelja.

Natjecatelji će dobiti ispričnicu za izostanak s nastve.

Svaki natjecatelj mora imati popunjenu PRIJAVNICU ili ponijeti zapisane podatke sa prijavnice (OIB) na natjecanje.


Interno natjecanje iz robotike održano je u subotu 1. veljače 2014. godine.

Više informacija pogledajte OVDJE