ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VALPOVO-BELIŠĆE                                  

 

02.02.2017.

 

 

 

85 – MAKETARSTVO I MODELARSTVO

1.      Fran Ivanković

2.      Petra Zrno

3.      Luka Šimić

 

Mentor: Biljana Pantoš

 

92 – FOTOGRAFIJA

1.      Bruno Špoljarić

2.      Fran Šandor

3.      Stefanija Pujić

 

Mentor: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

 

423 – AUTOMATIKA

1.      Lucijan Vranković

2.      Davor Arsenić

3.      Roko Ivić

 

Mentor: Marijan Antolović, Tomislav Kudeljnjak

 

 

424 – MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA

1.      Benjamin Crnčan

2.      Leon Blažević

3.      Matej Vicić

 

 

Mentor: Zvonimir Hajnc, Damir Tomas, Biljana Pantoš

 

SVI REZULTATI: