IDEJE ZA MLADE TEHNIČARE

Da bi stekli praktična znanja i vještine iz tehnike i informatike...
Uključite se u:

 

RADIONICE CENTRA TEHNIČKE KULTURE

I ove školske godine Zajednica tehničke kulture otvara svoje radionice za djecu i mlade u Domu tehnike Valpovo i OŠ Belišće.
Za sve zainteresirane nastojat ćemo organizirati radionice i po područnim školama u prigradskim naseljima.

Roditelji!
• Omogućite svojoj djeci upis u programe tehničke kulture, koji su nadopuna redovnom obrazovanju.
• Stečena znanja i vještine neophodna su u korištenju suvremene tehnike i informatičke tehnologije.
• Olakšajte svojoj djeci odabir budućeg zvanja, te upis u srednje škole ili fakultete.
• Organizirano i korisno provođenje slobodnog vremena poboljšat će kvalitetu života Vaše djece.

Programe izvode kvalificirani i stručno osposobljeni članovi udruga i vanjski suradnici.
Prezentiramo aktivnosti u vašoj školi. Bili smo u OŠ Valpovo!
 

1. INFORMATIKA
Računalo (još i kompjutor, kompjuter, obradnik, rednik, komputator) je složen uređaj koji služi za izvršavanje matematičkih operacija ili kontrolnih operacija koje se mogu izraziti u numeričkom ili logičkom obliku. Računala su sastavljena od dijelova koji obavljaju jednostavnije, jasno određene funkcije. Složeno međudjelovanje tih djelova rezultira sposobnošću računala da obrađuje informacije....

A što mi radimo u radionici informatike?
Polaznici usvojaju znanja i vještine samostalnog korištenja operativnog sustava Windows 7, izrađuju i obrađuju slike za svoju web stranicu, uče sigurno surfati internetom, nauče otvoriti i koristiti e-mail... Što raditi kada računalo stane? Virusiiiiiii!

Kako spriječiti ovisnost o računalu ili kako se ona liječi ako već postoji. Roditelji, koliko vaše dijete dnevno koristi računalo??? Ovisnici o računalu obično zanemaruju normalne navike života u cilju povećanja vremena koje provode na internetu (društvenim mrežama). U ekstremnim slučajevima, virtualni svijet može služiti kao zamjena za realne socijalne kontakate. Osim toga, često se zanemaruje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (kao što su hrana i spavanje).

2. FOTOGRAFIJA
Radionica je namijenjen onim polaznicima koji se žele baviti digitalnom foto tehnikom snimanja fotografija.

Fotografija je tehnika digitalnog ili kemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svjetlost koja na njega pada. Riječ FOTOGRAFIJA je prvi upotrijebio Sir John Herschel, 1839. Ta riječ dolazi iz grčkog jezika i doslovce prevedeno znači CRTANJE SVJETLOM.
Proces izrade fotografije počinje snimanjem fotografskim aparatom. Tu počinje i priča polaznika ove radionice...
Koje su funkcije digitalnog fotoaparata i što je potrebno za dobru fotografiju. Radionica koristi programe Hrvatskog fotosaveza.
Znadete li da smo imali 2 državna prvaka u fotografiji i puno međunarodnih priznanja?

Namjera foto radionice je da se sustavno stvaraju pretpostavke za daljnje osposobljavanje i usavršavanje mladih autora temeljene na socijalizaciji individualnosti, prava pojedinca da uči, razvija vještine i sposobnosti te iznošenje vlastitih ideja i mišljenja sukladno osobnom stavu.
Program se provodi uz stručno vodstvo, teorijski uvod u radionicu i definiranje autorskih zamisli. Program je prožet njegovanjem snošljivosti spram različitih pristupa i naporom da se razvije sposobnosti njihovog razumijevanja, samostalnog vrednovanja, te međusobnog uvažavanja i prihvaćanja.
Izvode se u funkciji okupljanja oko zajedničkog projekta, odgovaraju na potrebe za društvenom kohezijom, stvaraju vezu bliskosti povjerenja, razvijaju svijest o zajedničkim vrijednostima, te prihvaćanju različitosti kao izvora bogatstva.

Fotografija je odabrana kao medij jer se njome mogu postići ciljevi koji se na drugi način ne mogu dosegnuti.
Činjenica da kamera «sama obavlja» dio posla, pruža veće mogućnosti za kreaciju, interpretaciju ili razumijevanje važnih sadržaja. Te sadržajno široke, tehnički raznovrsne, a vizualno-likovno izazovne zadaće gotovo nezamjetno uvode u svijet novih informacija, povećanje pažnje, opservacije posebnog intenziteta, kombinaciju racionalnog i emotivnog
odnosa spram stvarnosti i postupno razumijevanje metode rada.

Edukacijski pristup počiva na izvornom idealu škole kao istraživačke odnosno kreativne poduke: provođenju mladih kroz cjelokupan proces stvaranja i vrednovanja fotografiji u njezinom tehničkom i tehnološkom i kulturnom kontekstu pod nenametnutim vodstvom stručnjaka s afinitetom za rad s mladim i usmjeravanju i vođenju mladih da se kreativno ponašaju i izražavaju. Polaznici većinu vremena provode u neposrednoj razradi i ostvarivanju određene ideje.
Voditelji i suradnici usmjeravanje, oslobađanje i izražavanje stvaralačkog potencijala mladih postižu individualnim radom poštujući sklonosti, predznanje, predispozicije i osobni stil izražavanja sudionika, ponajviše putem ravnopravne rasprave.
Zlata Medak, dopredsjednica HFS i predsjednica odbora za rad s mladima HFS


3. ELEKTRONIKA
Zar ne bi želio biti velik i razumjeti kako elektronički uređaji rade? Možda možeš i sam napraviti neki uređej. Ako te zanimaju elektronički sklopovi, lemljenje, sheme, izrada elektroničkih uređaja... pravo mjeto za tebe.

1. Elektricitet
2. Lemljenje u elektronici
3. Elektronički sklopovi – Elektronika LAB
4. Elektronički elementi – samo najnužnije
6. Električne instalacije (Elektroinstalacijski materijal-vrste i oznake prema HRN, Simboli i sheme u elektrotehnici, Izrada shema strujnog kruga, Izrada jednostavnog strujnog kruga, Mjere zaštite od udara električne struje)
7. Električna mjerenja (Mjerenje električnih veličina /napon, struja i otpor/ univerzalnim mjernim instrumentom, Ispitivanje električnih instalacija i električnih aparata i strojeva uporabom univerzalnog instrumenta)
8. Elektromagnetizam (Osnovni pojmovi i izrada jednostavnog elektromagneta)
9. Izrada modela elektromehaničkog uređaja

4. RAKETARSTVO
Izrada modela rakete S 3 A (s padobranom)
Koristeći se radioničkim crtežom i uputama priloženim uz komplet rakete potrebno je izrezati i sastaviti model rakete s padobranom.
Potrebno je izrezati sve dijelove na označenim mjestima i izvršiti finu obradu dijelova. Posebnu pozornost obratiti da su svi stabilizatori potpuno jednaki. Kod lijepljenja stabilizatora obratiti pozornost da budu u osi rakete.
Nakon završetka uratka rad je potrebno predati povjerenstvu na ocjenjivanje. Na modelu treba napisati ime i prezime kako bi se znalo čiji je rad.
Kod usmene prezentacije tehničke tvorevine vrednovat će se: sigurnost, razumljivost i ispravno korištenje tehničkog nazivlja.

Natjecanje se provodi na modelarskom poligonu pojedinačno za natjecatelje.
Natjecanje se provodi u kategoriji nacionalne klase s raketnim modelom S 3 A (rakete s padobranom). Modeli koji se koriste na natjecanju su najmanjeg stalnog promjera Ø18 mm i najveće dužine do 300 mm. Na natjecanju se koriste isključivo atestirani modelarski raketni motori totalnog impulsa 2,5 Ns (A) s Rješenjem MUP-a Republike Hrvatske (dozvolom) za stavljanje u promet i uporabu.
Svaki natjecatelj se natječe s dva (2) modela, od kojih jedan mora biti izrađen na natjecanju. Modeli koji se koriste u natjecanju trebaju biti ovjereni od strane suca, odnosno povjerenstva natjecanja.
Natjecatelj ima pravo na tri (3) starta.
Natjecanje vodi glavni sudac natjecanja koji određuje ispravnost svakog leta. Na zahtjev suca, po prizemljenju rakete, natjecatelj je dužan donijeti i pokazati model, radi provjere kompletnosti.
Model mora letjeti stabilno i sigurno se prizemljiti s padobranom. Svaki raketni model mora se prizemljiti cijeli, tj. tijekom leta ne smije otpasti niti jedan dio (osim čepa za izbacivanje sustava za prizemljenje). Padobran mora imati najmanje tri niti (konca). Tijekom prizemljenja modela cijeli padobran mora biti izvan modela i raširena najmanje tri konca.
Najveći kut lansiranja rakete (elevacija) od vertikalne osi smije biti trideset stupnjeva.
U slučaju nestabilnog leta, otpadanja dijelova rakete, izbacivanja raketnog motora prilikom starta rakete odnosno leta koji ugrožava sigurnost, glavni sudac bez daljnjeg praćenja leta rakete može dodijeliti nula (0) bodova natjecatelju.
Maksimum trajanja svakog od tri leta iznosi 300 sekundi.


5. ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO
Ciljevi i program:• razvoj interesa za zrakoplovno modelarstvo • stjecanje osnovnih znanja iz zrakoplovstva • osnovni dijelovi modela i konstrukcija zrakoplova • osnove aerodinamike i meteorologije • izrada natjecateljskih modela F1N i F1N-150 • posjet aeroklubu Osijek • sudjelovanje na natjecanjima za Državno prvenstvo i Hrvatski kup

1. Tehničko crtanje u graditeljstvu
2. Materijali za izradu radova i njihova obrada
3. Pravila rada i zaštita na radu pri uporabi alata za obradu materijala
4. Izrada radova prema radnim zadacima
5. Obrana rada
6. Pravilnik za kategorije F1N-150 i F1N
7. Materijali i alati
8. Izrada modela kategorije F1N-150
9. Izrada modela kategorije F1N
10.Podešavanje modela za let i natjecanje polaznika

UPRAVLJANJE BESPILOTNOM LETJELICOM
Naučite upravljati letjelicom na daljinsko upravljanje (RC avion)
Raspon krila - 1500 mm
Duljina trupa- 850 mm
Masa modela - 1200 g
RC funkcije - D,S,M, (E)
Motor s unutarnjim sagorijevanjem 3,5-5 ccm


6. ROBOTIKA
Robot je elektro-mehanički uređaj koji može obavljati autonomne ili unaprijed programirane zadatke. Robotika zahtijeva znanje elektronike, mehanike i softvera. U radionici robotike se uče osnove svega: kako izraditi robotskih kolica, programiranje robota na računalu i upravljanje robotima...

Radionica je namijenjena osobama koje se žele baviti robotikom i automatikom. Sadržaj radionice prilagođena je osobama koje nemaju prethodno znanje u navedenim područjima. Za uspješno pohađanje radionice potrebno je samo znanje korištenja osobnog računala.
Sastavljanje mehaničkih dijelova robota uključuje:
- sastavljanje elektromotornog diferencijalnog pogona s reduktorom broja okretaja
- sastavljanje i kompletiranje kotača
- sastavljanje i kompletiranje svesmjernog kotrljajućeg kotača
- sastavljanje cjeline robota

Pregled mogućnosti izrade programa uključuje :
- programiranje sučelja pomoću crtanja dijagrama toka
- programiranje sučelja na računalu

Izrada jednostavnog programa za pokretanja robota.

Krobot
Potpuno funkcionalni robot. Gotova programska biblioteka. Idealan izbor za ulaz u svijet robotike. Jednostavan koncept za brzo uspješno učenje sa uputama.
Krobot sposoban je kretati se naprijed ili nazad. Nezavisno upravljanje motorima omogućuje skretanje lijevo,desno i dodatno rotaciju oko osi na mjestu. Programima za upravljanje izvodimo
željeno kretanje Krobota. Na četiri ulaza Krobota možemo spojiti do četiri kontaktna tipkala (sudarni senzor) ili foto senzore za pračenje označenog puta. Jednostavno programsko
upravljačko sučelje i programiranje grafičkim simbolima daje korisniku mogućnost da ući upravljati robotima. Krobot pogoni dvostruki DC motor za nezavisno kretanje lijevog i desnog
kotača. Stabilnost Krobota postignuta je svjesmjernom kuglom. Kotači su uskog tipa od gume za čvrsto prianjanje na svaku podlogu I precizno upravljanje. Dvostruki DC motor na svome prijenosu
daje odabir manje C brzine (jači pogon) 203:1 ili veće A brzine (slabiji pogon) 58:1.
Ve u prvom satu sa K-robotom ć postaješ robotičar.

7. IZRADA NAKITA
Nova radionica u CTK Valpovo.

Polaznici će izrađivati nakit od različitih materijala: narukvice, lančiće, prstenje, broševe...
Što je to "salvetna tehnika" (decoupage) i kako se ona izrađuje? Ova tehnika se može primijeniti gotovo na sve vrste površina: kartona, željeza, plastike, staklo, šiblje, metal, tkanine, itd...

....

Na našim radionicama fotografiramo i snimamo djecu. Prijavom djeteta za pohađanje radionice roditelji ili skrbnici suglasni su s objavljivanjem fotografija i video snimaka djece u našim tiskanim i elektroničkim glasilima, u svrhu promocije kreativnih tehničkih radionica za djecu.