Fotoklub ValpovoKao i svake godine Fotoklub Valpovo priprema tečaj za educiranje svojih članova, ali i svih zainteresiranih građana. Ovogodišnji tečaj je Photoshop Elements 10.

Fotoklub Valpovo u sklopu svog programa priprema za ovu godinu dvije izložbe fotografija svojih članova. Prva izložba (“Preko granice”) bi bila postavljena krajem svibnja, a druga   (“Teksture”) krajem studenoga.

Ove aktivnosti su također i prilika svim građanima koji vole fotografirati, a nisu članovi Fotokluba Valpovo, da dođu u Dom tehnike i postanu dio porodice fotokluba.