Na redovnoj izvještajnoj Skupštini ZTK Valpovo dodjeljena su priznanja ZTK Valpovo za prošlu godinu.

DOBITNICI PRIZNANJA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE ZA 2012. GODINU

Komisija za dodjelu priznanja Zajednice tehničke kulture Valpovo u sastavu: Dragan Milec, Goran Kurtović i Dragan Francuz sastala se 10. prosinca 2012. godine.

Razmotreni su svi prijedlozi koji su dostavljeni na raspis za dodjelu priznanja, te je komisija na osnovi Pravilnik o priznanjima Zajednice tehničke kulture Valpovo, donijela odluku o dodijeli priznanja za 2012. godinu.

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Valpovo je na svojoj 13. sjednici održanoj 17. prosinca 2012.  potvrdio odluku Komisije za dodjelu priznanja kako slijedi:

Diplome Zajednice se dodjeljuju pojedincima i organizacijama za rezultate ostvarene na smotrama, natjecanjima i drugim oblicima tehničkih aktivnosti natjecateljskog karaktera u prethodnoj godini.

Dobitnici Diplome Zajednice tehničke kulture Valpovo za 2012. godinu

 1. MAGDALENA BRENER
 2. PETAR ČVAGIĆ
 3. IVAN ŠARONIĆ
 4. KLARA OREŠKOVIĆ
 5. TOMO MIHALJEVIĆ
 6. NIKOLA MIHALJEVIĆ
 7. MATKO FLORIJANČIĆ
 8. DENIS BAGARIĆ
 9. IVAN MATIĆ
 10. JOSIP PETROVIĆ
 11. FRAN ŠARLIJA
 12. IGOR NIŠEVIĆ
 13. IVAN GOLIĆ
 14. ZVONIMIR LJUTAK

Plaketa Zajednice dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima izuzetni doprinos organiziranju i unapređenju djelovanja Zajednice i u nju udruženih udruga tehničke kulture kao i za uspješno organiziranje i provođenje aktivnosti u njihovim okvirima u prethodnoj godini.

Dobitnici Plakete Zajednice tehničke kulture Valpovo za 2012. godinu

 1. BLANKA HAJNC
 2. NENAD MILOŠEVIĆ
 3. AUTOKLUB “VALPOVO” VALPOVO
 4. DRUŠTVO KEMIČARA I TEHNOLOGA BELIŠĆE
 5. RADIO KLUB “BELIŠĆE” BELIŠĆE
 6. IVANA FRANCUZ
 7. GORAN DOJKIĆ
 8. PETOVARI BORIS
 9. JERKIĆ VJERAN
 10. DANIJEL ŽAJA

Povelja Zajednice dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju, dali izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture odnosno unapređenju djelovanja Zajednice i time značajno pridonijeli promicanju njenog položaja i ugleda.

Dobitnici  Povelje Zajednice tehničke kulture Valpovo za 2012. godinu

Za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture

 1. GRAD BELIŠĆE     

Za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture

 1. GRAD VALPOVO                
 2. MILE GRGIĆ         

Mile Grgić je rođen 1940. godine u Vrpolju kod Knina.

 1. – dolazi u Belišće gdje završavam osnovnu školu i zanat za tokara.

Radi je u tvornici strojeva do 1966. godine kada prelazi u Energetiku gdje radi do umirovljenja 1998. godine.

U energetici se uz praksu školuje i završava za strojara parnih kotlova i parnih turbina, a u mirovinu odlazi sa mjesta poslovođe za proizvodnju i distribuciju pare.

Sedamdesetih godina osniva Društvo energetičara gdje sam do danas aktivan.

Učlanjujem se u Narodnu tehniku Valpovo. U Narodnoj tehnici sam bio jedan mandat u Upravnom odboru, te sam i na taj način pomagao u organizaciji i suradnji između Društva energetičara i Narodne tehnike.

Evo to je moj skroman životopis.

 1. DRAGUN BARIŠIĆ              

Dragun je rođen 16. travnja 1955. u Kupresu. Stanuje u Belišću.  Osnovnu i srednju školu završio je u Valpovu 1974. godine.

 1. godine zapošljava se u Kombinatu Belišće, sektor Energetike kao pomoćnik strojara kotla (dok se još ložilo na ugalj). Član je Društva energetičara od 1976. godine.
 2. – polaže državni ispit za strojara parnih kotlova s automatskom komandom
 3. – prelazim na radno mjesto pomoćnik K-3 te 1986. postaje i strojar kotla K-3
 4. – polaže ispit za strojara parnih turbina svih vrsta i jačina
 5. – polaže ispit za rukovaoca mosnom dizalicom
 6. – odlazi u domovinski rat u zbor narodne garde, a po povratku iz rata radi kao strojar parnih turbina te nedugo nakon toga postaje poslovođa za proizvodnju i distribuciju pare, gdje ostaje do kraja radnog vijeka u Belišću d.d.

 Dragun je bio predsjednik „Društvo Energetičara“ u 2 mandata.  U želji za afirmiranjem društva pokreće mnoge aktivnosti, radne akcije i zabave kako bi članovi imali bolje uvjete rada.

 Ostvarena je vrlo uspješnu suradnju sa savezom energetičara Slavonije i Baranje, strukovnim društvima u Belišću d.d., Savezom energetičara Hrvatske. Zajedno sa Savezom Organizirao je vrlo uspješna predavanja i ekskurzije u domovini i inozemstvu.

Sudjelovao je u uređenju Doma narodne tehnike s nekoliko članova D.E. Nagrađen je Zahvalnicom ZTK Valpovo povodom obilježavanjem 60 godišnjice rada.

Redovito se uključuje još i danas u sve akcije koje je društvo provodi.

Po odlasku iz Belišća d.d. i dalje ostajem član D.E.

Categories: Događanja