UPISI U RADIONICE

Pozivamo roditelje da upišu djecu u radionice Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće u 2020./2021:

PRIJAVNICA za RADIONICE CTK (ISPUNJAVANJE OBRASCA)

Sve naše rdionice funkcioniraju u vrijeme opasnosti od Covida 19 isto kao i organiziranje nastave u školama.

Centar tehničke kulture je mjesto cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanja djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina.

U dogovoru sa nastavnicima tehničke kulture ZTK Valpovo-Belišće prezentira svoje aktivnosti u radionicama Centra, po školama na našem području. Na taj način učenici mogu izabrati jednu od ponuđenih aktivnosti:

1. 3D MODELIRANJE (priprema za 3D printanje)

2. ROBOTIKA (Arduino, mBot, Micro:bit, programiranje)

3. ELEKTRONIKA (osnove, elementi, lemljenje)

4. MODELARSTVO (nacrti, Unimat strojevi, Modelarska liga)

5. RAKETARSTVO (osnove raketarstva, izrada S6A rakete, lansiranje)

6. FOTOGRAFIJA (osnove fotografije, snimanje digitalnim aparatom, obrada fotografija, izložbe)

U radionicama nastojimo prenijeti polaznicima kvalitetnu i učinkovitu organizaciju rada i najnovije svjetske trendove i programe u tehničkim aktivnostima.

Centar je dobra opremljen, ima kvalitetne voditelje koji se kontinuirano stručno usavršavaju radi pružaju kvalitetne usluge.

Tehničke aktivnosti znatno pridonose razvoju stvaralačkih i radnih sposobnosti učenika, a natjecanja mladih tehničara omogućuju afirmaciju darovitih i talentiranih učenika i time pridonose njihovom ranom otkrivanju.

• Programi tehničke kulture su nadopuna redovnom obrazovanju.

• Stečena znanja i vještine su neophodna u korištenju suvremene tehnike i informatičke tehnologije.

• Polaznici radionica lakše odabiru buduće zvanje te stečena znanja koriste za upis u srednje škole ili fakultete.

• Organizirani rad u radionicama i korisno provođenje slobodnog vremena poboljšava kvalitetu života svih polaznika.

• Programe izvode kvalificirani i stručno osposobljeni članovi udruga i vanjski suradnici.

FOTOGRAFIJA

Radionica je namijenjen onim polaznicima koji se žele baviti digitalnom foto tehnikom snimanja fotografija.

Fotografija je tehnika digitalnog ili kemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svjetlost koja na njega pada. Riječ FOTOGRAFIJA je prvi upotrijebio Sir John Herschel, 1839. Ta riječ dolazi iz grčkog jezika i doslovce prevedeno znači CRTANJE SVJETLOM.
Proces izrade fotografije počinje snimanjem fotografskim aparatom. Tu počinje i priča polaznika ove radionice…
Koje su funkcije digitalnog fotoaparata i što je potrebno za dobru fotografiju. Radionica koristi programe Hrvatskog fotosaveza.
Znadete li da smo imali 2 državna prvaka u fotografiji i puno međunarodnih priznanja?

Namjera foto radionice je da se sustavno stvaraju pretpostavke za daljnje osposobljavanje i usavršavanje mladih autora temeljene na socijalizaciji individualnosti, prava pojedinca da uči, razvija vještine i sposobnosti te iznošenje vlastitih ideja i mišljenja sukladno osobnom stavu.
Program se provodi uz stručno vodstvo, teorijski uvod u radionicu i definiranje autorskih zamisli. Program je prožet njegovanjem snošljivosti spram različitih pristupa i naporom da se razvije sposobnosti njihovog razumijevanja, samostalnog vrednovanja, te međusobnog uvažavanja i prihvaćanja.
Izvode se u funkciji okupljanja oko zajedničkog projekta, odgovaraju na potrebe za društvenom kohezijom, stvaraju vezu bliskosti povjerenja, razvijaju svijest o zajedničkim vrijednostima, te prihvaćanju različitosti kao izvora bogatstva.

Fotografija je odabrana kao medij jer se njome mogu postići ciljevi koji se na drugi način ne mogu dosegnuti.
Činjenica da kamera «sama obavlja» dio posla, pruža veće mogućnosti za kreaciju, interpretaciju ili razumijevanje važnih sadržaja. Te sadržajno široke, tehnički raznovrsne, a vizualno-likovno izazovne zadaće gotovo nezamjetno uvode u svijet novih informacija, povećanje pažnje, opservacije posebnog intenziteta, kombinaciju racionalnog i emotivnog
odnosa spram stvarnosti i postupno razumijevanje metode rada.

Edukacijski pristup počiva na izvornom idealu škole kao istraživačke odnosno kreativne poduke: provođenju mladih kroz cjelokupan proces stvaranja i vrednovanja fotografiji u njezinom tehničkom i tehnološkom i kulturnom kontekstu pod nenametnutim vodstvom stručnjaka s afinitetom za rad s mladim i usmjeravanju i vođenju mladih da se kreativno ponašaju i izražavaju. Polaznici većinu vremena provode u neposrednoj razradi i ostvarivanju određene ideje.

Voditelji i suradnici usmjeravanje, oslobađanje i izražavanje stvaralačkog potencijala mladih postižu individualnim radom poštujući sklonosti, predznanje, predispozicije i osobni stil izražavanja sudionika, ponajviše putem ravnopravne rasprave.

Zlata Medak, dopredsjednica HFS i predsjednica odbora za rad s mladima HFS

RAKETARSTVO – “KUP BELIŠĆE”

Izrada modela rakete S 3 A (s padobranom)
Koristeći se radioničkim crtežom i uputama priloženim uz komplet rakete potrebno je izrezati i sastaviti model rakete s padobranom.

Potrebno je izrezati sve dijelove na označenim mjestima i izvršiti finu obradu dijelova. Posebnu pozornost obratiti da su svi stabilizatori potpuno jednaki. Kod lijepljenja stabilizatora obratiti pozornost da budu u osi rakete.
Nakon završetka uratka rad je potrebno predati povjerenstvu na ocjenjivanje. Na modelu treba napisati ime i prezime kako bi se znalo čiji je rad.
Kod usmene prezentacije tehničke tvorevine vrednovat će se: sigurnost, razumljivost i ispravno korištenje tehničkog nazivlja.

Natjecanje se provodi na modelarskom poligonu pojedinačno za natjecatelje.
Natjecanje se provodi u kategoriji nacionalne klase s raketnim modelom S 3 A (rakete s padobranom). Modeli koji se koriste na natjecanju su najmanjeg stalnog promjera Ø18 mm i najveće dužine do 300 mm. Na natjecanju se koriste isključivo atestirani modelarski raketni motori totalnog impulsa 2,5 Ns (A) s Rješenjem MUP-a Republike Hrvatske (dozvolom) za stavljanje u promet i uporabu.
Svaki natjecatelj se natječe s dva (2) modela, od kojih jedan mora biti izrađen na natjecanju. Modeli koji se koriste u natjecanju trebaju biti ovjereni od strane suca, odnosno povjerenstva natjecanja.
Natjecatelj ima pravo na tri (3) starta.
Natjecanje vodi glavni sudac natjecanja koji određuje ispravnost svakog leta. Na zahtjev suca, po prizemljenju rakete, natjecatelj je dužan donijeti i pokazati model, radi provjere kompletnosti.
Model mora letjeti stabilno i sigurno se prizemljiti s padobranom. Svaki raketni model mora se prizemljiti cijeli, tj. tijekom leta ne smije otpasti niti jedan dio (osim čepa za izbacivanje sustava za prizemljenje). Padobran mora imati najmanje tri niti (konca). Tijekom prizemljenja modela cijeli padobran mora biti izvan modela i raširena najmanje tri konca.
Najveći kut lansiranja rakete (elevacija) od vertikalne osi smije biti trideset stupnjeva.
U slučaju nestabilnog leta, otpadanja dijelova rakete, izbacivanja raketnog motora prilikom starta rakete odnosno leta koji ugrožava sigurnost, glavni sudac bez daljnjeg praćenja leta rakete može dodijeliti nula (0) bodova natjecatelju.
Maksimum trajanja svakog od tri leta iznosi 300 sekundi.

MODELARSTVO – “MODELARSKA LIGA”

Modelarska liga je natjecanje s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva. Iako u ovom trenutku tehnička kulture nije jedan od važnijih nastavih predmeta našeg školstva, uloga tehničke kulture nezamjenjiva je u napretku društva u cjelini.

Trend slanja djece u nestrukovne škole doveo je društvo do toga da pronaći kvalitetnog majstora ili uspješnog i kreativnog obrtnika postaje teška misija. Potičemo društvo znanja, no nismo definirali koje su nam kompetencije zaista potrebne za kvalitetan život u današnjem društvu. Mjeriti, ocrtati, izrezati na mjeru, sastaviti jednostavnu tehničku tvorevinu, kompetencije su koje bismo trebali steći tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Izrada tehničkih tvorevina u području modelarstva je jedan od načina za stjecanje navedenih kompetencija. Poneki se modelarstvom bave kao hobijem za opuštanje nakon napornog rada.

Zato nam je potrebno znanje tehničkog crtanja, rukovanja strojevima i alatima te kreativnost koja dolazi do izražaja pri izradi tehničke tvorevine. Natjecanja u modelarstvu omogućavaju učiteljima tehničke kulture koji djeluju u osnovnim školama ili udrugama tehničke kulture uvođenje novih tehnologija u nastavu i radionice tehničke kulture te samim time i kvalitetniji rad s učenicima.

ELEKTRONIKA

Zar ne bi želio biti velik i razumjeti kako elektronički uređaji rade? Možda možeš i sam napraviti neki uređej. Ako te zanimaju elektronički sklopovi, lemljenje, sheme, izrada elektroničkih uređaja… pravo mjeto za tebe.

1. Elektricitet
2. Lemljenje u elektronici
3 Elektronički sklopovi – Elektronika LAB
4. Elektronički elementi – samo najnužnije
6. Električne instalacije (Elektroinstalacijski materijal-vrste i oznake prema HRN, Simboli i sheme u elektrotehnici, Izrada shema strujnog kruga, Izrada jednostavnog strujnog kruga, Mjere zaštite od udara električne struje)
7. Električna mjerenja (Mjerenje električnih veličina /napon, struja i otpor/ univerzalnim mjernim instrumentom, Ispitivanje električnih instalacija i električnih aparata i strojeva uporabom univerzalnog instrumenta)
8. Elektromagnetizam (Osnovni pojmovi i izrada jednostavnog elektromagneta)
9. Izrada modela elektromehaničkog uređaja

3D MODELIRANJE
Učenici su na radionicama upoznali s radom u programu123D Design. Nakon savladavanja osnova programa polaznici prelaze na rad na 3D printerima.

3D-pisači su mini sustavi s numeričkim upravljanjem (NC) u tri osi (x, y i z). Sistemski softver najprije konvertira 3D CAD nacrt u u poprečne presjeke, odnosno tanke slojeve debljine 0,089–0,203 mm, što se bira ovisno o točnosti koja se želi postići.

ROBOTIKA
Polaznici će modelirati u Autodesk-ovom programu „123 Design“, naučti će pripremati 3D modele za ispis u programu „Ultimaker Cura“, pripremiti 3D printer za ispis.

Kroz zanimljiva predavanja upoznali su upotrabu 3D printera u znanosti i industriji.

U sklopu robotike biti će i radionica UPRAVLJANJE DRONOM.

Robot je elektro-mehanički uređaj koji može obavljati autonomne ili unaprijed programirane zadatke. Robotika zahtijeva znanje elektronike, mehanike i softvera. U radionici robotike se uče osnove svega: kako izraditi robotskih kolica, programiranje robota na računalu i upravljanje robotima…

mBot robot

Što je mBot robot

mBot je cjelokupno rješenje za dijete koji daje praktično iskustvo u programiranju, elektronici i robotici. Rad s mBot robot setom inspiriran je Scratch 2.0. programom kojeg možete povezati s mBot uređajem koristeći Bluetooth ili 2.4GHz wireless modul. Ovaj jednostavan za sastavljanje mBot edukacijski robot set pruža neograničene mogućnosti da djeca nauče STEAM (znanost, tehnologiju, inženjering i matematiku).

Makeblock se udružio s Arduinom – vodećom open-source hardverskom platformom u edukacijskoj i maker zajednici. Predstavljen je mBot – edukacijski robot set, kojemu Arduino predstavlja srce programa. Suradnjom se želi STEM (znanost, inženjering, elektronika, matematika) obrazovanje podići na višu razinu.

mBot – edukacijski robot set je cjelokupno rješenje za početnike kako bi stekli osnovna iskustva u programiranju, elektronici i robotici.

Micro:bit

Stigao nam je sićušni stroj za kodiranje… Nakon više od 30 godina BBC je razotkrio tajnu zvanu BBC micro:bit, novo džepno računalo koje omogućava svakome kodiranje, uređivanje i korištenje raznih dijelova hardvera preko softvera.

U osamdesetima BBC Micro računalo je predstavljeno generaciji budućih programera, od kojih su mnogi, kasnije, stvorili uspješne karijere u toj industriji. BBC micro:bit, novo džepno računalo je nastavak ove priče.

Ovo mikro računalo je u Velikoj Britaniji, ciljano isporučeno u škole otprilike jednom milionu školske djece sa svrhom da ih zainteresira i smanji manjak inžinjera u tehnološkom sektoru. A u drugoj fazi će ići u slobodnu prodaju kroz neprofitne organizacije postavljene od strane BBC-a.

Pa, zašto je ovo računalo važno i što možete napraviti s njime?

Jače je nego BBC Micro

Iako je 17 puta manje i 617 puta lakše nego BBC Micro (slika iznad), računalo koje je predstavilo programiranje čitavoj generaciji mladih ljudi u 1980-ima, BBC Micro Bit računalo je i 18 puta brže.

Ima 25 crvenih LEDica i dvije tipke za programiranje, kao dodatak mnoštvu senzora – uključujući ugrađeni kompas, detektor gibanja, Bluetooth Smart tehnologiju i pet ulaznih i izlaznih (I/O) prstenova.

Malo i lagano, Micro:Bit je dizajniran kao potrošačka elektronika, iako njegova tanka konstrukcija upućuje da trebate dodatno napajanje s dvije AA baterije koje koristite kad nemate izvor električne struje u blizini. Vjerovatno će buduća verzija to malo popraviti. BBC Micro Bit napajanje baterijama.

Lako se koristi

Micro Bit je mnogo napredniji nego njegov stariji rođak, ali programiranje na njemu je dizajnirano da bude najlakše moguće.

Računalo je kompatibilno s naprednim programskim jezicima poput Pythona i C++, a Microsoft donosi i dva dodatna programa – Microsoft TouchDevelop (tekstualno programiranje) i Microsoft Blocks (grafički programski jezik) – kako bi se olakšalo kodiranje.

Pomoću Samsungove Micro Bit aplikacije možete naspraviti selfi sa daljinskim upravljačem. Samsung je prikazao kako “Daljinska selfie aplikacija” može biti napravljena sa samo tri redka koda, počevši od provjere pritiska na tipku, preko Micro Bitovog spajanja s tabletom pomoću Bluetooth LE, i fotografiranja. Za to trebate samo upariti Android uređaj sa BBC mikro bitom.

Radi na tabletima i prijenosnim računalima

Budući da postoji web stranica isključivo posvećena BBC Micro Bitu na Microsoftovoj Azure cloud usluzi, korisnici mogu pristupiti programiranju okoliša i udžbenicima za korištenje na svim uređajima povezanima s internetom.

Micro Bit web stranica ugošćuje sve urednike kodova i služi kao spremište programa koje su napisali korisnici, kao dodatak spremištu resursa napravljenih za Micro Bit (kojima se može pristupiti preko Android i iOS aplikacija).

Preko Microsoftove TouchDevelop aplikacije, kod se može spremiti u cloud prije slanja rezultata Micro Bitu, za što je potrebna minimalna lokalna memorija – odlično za vlasnike povoljnijih tableta.

…kao i na pametnim telefonima

Tableti i notebookovi su odlični za usputno kodiranje, ali možda ih nećete uvijek imati pri ruci. Postoji veća mogućnost da ćete kod sebe imati smartphone, što Microsoft smatra dobrim zbog dva razloga:

Prvo, većina pametnih telefona srednjeg ili višeg ranga koristi iste senzore kao i Micro Bit, što znači da, kao drugo, možete kompajlirati skripte i usput simulirati programe koristeći Microsoftovu TouchDeveloper aplikaciju bez potrebe za Micro Bitom. (preuzeto sa http://pcchip.hr)

Arduino

Unazad nekoliko godina radionica elektronike-robotike jedna je od najtraženijih radionica u Domu tehnike Valpovo.

Kvalitetni mentori rade sa kvalitetnim materijalima i opremom. Lego Mindstorms kit za robotiku, robotska kolica i puno elektroničkih djelova iziskuje jako puno kreativnosti.

Od opreme koju posjedujemo izdvajamo kompleta Arduino starter kit with RFID.

ARDUINO omogućuje mentorima puno veće mogućnosti u radu s djecom i mladima. Ako navedemo i nabavku metalne robotske ruke, dvojih novih robotskih kolica i najnoviji model Lego Mindstorms EV3 kompleta, te preseljenje radionice u novi prostor uz informatički kabinet sa 12 računala možemo očekivati još veći broj djece i mladih u ovoj radionici.

Za svu djecu i mlade koje ove aktivnosti puno više zanimaju, radionice Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće širom su otvorena i u njih se mogu prijaviti online.

Od ove godine Informatički klub “Hal” poziva sve zainteresirane građane (naročito studente elektrotehnike) da mogu koristiti kabinete i gore navedene komplete Arduino za eksperimentiranje na području robotike.

Što je ARDUINO?

Arduino je ime za otvorenu računarsku i softversku platformu koja omogućava dizajnerima i konstruktorima stvaranje uređaja i naprava koje omogućava spajanje računala s fizičkim svijetom tj. stvaranje interneta stvari. Arduino je stvorila talijanska tvrtka SmartProjects 2005. rabeći 8-bitne mikrokontrolere Amtel AVR, da bi stvorili jednostavnu malu i jeftinu platformu s kojom bi mogli lakše povezivati računala s fizičkim svijetom. Dizajneri su izabrali ime Arduino po imenu kafića u kojem su se dizajneri sastajali kada su stvarali projekt. (wikipedia)

Arduino platforma je skup elektroničkih i softverskih komponenti koje se mogu jednostavno povezivati u složenije cjeline s ciljem izrade zabavnih i poučnih elektroničkih sklopova.

Srce Arduina jesu mikrokontroleri. Mikrokontroler je malo računalo sadržano na jednom integriranom sklopu. Arduino okruženje najčešće koristi 8 bitne mikrokontrolere koje proizvodi tvrtka ATMEL. Najrasprostranjeniji model je ATMEGA328P koji se koristi na osnovnoj Arduino prototipnoj pločici koja je prikazana na sljedećoj slici sa lijeve strane.

Kako je Arduino platforma open-source tipa – dozvoljeno je njezino dijeljenje i preuređivanje u svrhu kreiranja novih platformi koje su međusobno kampatibilne tako sa su razvojem nastale još mnoge inačice raszvojnih okruženja baziranih na Arduino platformi.

U osnovi, sve Arduino kompatibilne pločice sastoje se od mikrokontrolera, integriranog sklopa za komunikaciju s računalom, te perifernih elektroničkih djelova za osiguravanje mogućnosti rada mikrokontrolera – stabilizatori napona, kvarcni oscilator za generiranje frekvencije takta i slično.

Mikrokontroler za početak možemo zamisliti kao crnu kutiju koja ima određen broj izvoda kojima je moguće upravljati pomoću programa kojeg korisnik napiše na računalu i koji se onda izvodi na samom mikrokontroleru. Za pisanje programa za Arduino mikrokontrolere koristiti ćemo Arduino programsko okruženje kojeg je besplatno moguće preuzeti s: http://arduino.cc/en/main/software

Kako bi mogli napisane programe prebaciti u mikrokontroler na razvojnoj pločici koristimo se USB vezom s računalom. Ukoliko koristimo Arduino standardnu pločicu koja nije neka nova kompatibilna platforma nije potrebna dodatna instalacija drivera.

Softver za mikrokomtroler ćemo pisati u Arudino IDE programskom paketu kao i u Ardublockdodatku za grafičko programiranje. (http://e-elektro.blogspot.com)

Što je Lego Mindstorms EV3

Kombinacijom raznolikosti LEGO sustava gradnje s najnaprednijom tehnologijom koju smo mogli razviti, oslobodite kreativnu moć novog kompleta LEGO MINDSTORMS EV3 i stvorite robote kojima možete zapovijediti da hodaju, govore, misle i rade sve što poželite. Slijedite korake 3D uputa za slaganje i stvorite TRACK3RA, R3PTARA, SPIK3RA, EV3RSTORMA i GRIPP3RA i oživite ih jednostavnim, intuitivnim programskim sučeljem baziranim na slikama. Zgrabite priloženi daljinski upravljač i upustite se u izazovnu misiju koja je već spremna ili preuzmite besplatnu aplikaciju i zapovijedajte robotu svojim pametnim uređajem. Želite li podijeliti svoje kreacije i nadahnuti se tuđima? Prijavite se na LEGO.com/mindstorms i pristupite velikoj količini zabavnog sadržaja i komunicirajte s golemim društvom obožavatelja LEGO MINDSTORMSA na internetu. Počela je LEGO MINDSTORMS EV3 robotska revolucija!

Novi robot u radionici

Robot u radionici

Robotska ruka

Robotska kolica

1. Opći cilj CTK:

– Informatički i tehnički pismeno stanovništvo RH

– Centri tehničke kulture kao mjesta cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanja djece, mladeži i građana.

2. Pojedinačni ciljevi:

1. Uspostavljena suradnja između centara – Forum centara tehničke kulture, uspostavljena mreža

2. Izvršena standardizacija prostorne, organizacijske i izvedbene strukture, te ostvarena zakonodavna podloga

3. Kvalitetna i učinkovita organizacija rada u centrima tehničke kulture

4. Kvalitetni programi rada u centrima tehničke kulture

5. Dobra opremljenost centara tehničke kulture

6. Centri pružaju kvalitetne usluge

7. Centri imaju kvalitetan kadar, opremu i literaturu

8. Programi centara su verificirani i centri izdaju domaće i međunarodne certifikate

9. Djelatnici centara se kontinuirano stručno usavršavaju

10. Poboljšana suradnja centara i udruga TK – razvijanje partnerskog odnosa

3. Opis:

Svrha postojanja CTK je osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina.

Kako su centri tehničke kulture vezani za gradove i županije u kojima djeluju, njihova razvijenost je ovisna o gradskom, odnosno županijskom bogatstvu i razvijenosti. Naime, iako su Zakonom o tehničkoj kulturi predviđeni, nije riješen njihov status niti postignuta obveza njihovog financiranja kao programa javnih potreba u tehničkoj kulturi iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga su centri tehničke kulture, odnosno zajednice tehničke kulture pri kojima centri djeluju često u situaciji da njihovi članovi i djelatnici djeluju kao poduzetnici u stalnom traženju sredstava kojima će uspjeti realizirati zacrtane obrazovne programe. Uzevši u obzir činjenicu da je tehnički i informatički obrazovano stanovništvo osnova razvoja društva, programi centara tehničke kulture su programi od javnog interesa i kao takvi bi trebali biti i financirani.

Rješavanje zakonodavne regulative o radu centara tehničke kulture jedan je od zajedničkih zadataka. Samo u okružju koji pruža pomoć onima koji obrazuju i osposobljavaju građane iz područja različitih tehničkih grana moguće je napraviti značajniji iskorak prema budućnosti koja je okružena tehničkim procesima i uređajima.

Poticanjem centara tehničke kulture na uspostavu komunikacije, razmjenu iskustva i znanja ostvariti će se veća kvaliteta rada u centrima, kvalitetniji programi, ujedno će se postići i uštede u realizaciji programa. Kvalitetnijim programom, nižim troškovima i stručnim kadrovima ostvariti će se osnovni cilj postojanja svake udruge tehničke kulture, osobito centara tehničke kulture, a to je informatički i tehnički pismeno stanovništvo.

Kontinuitet i kvaliteta cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanje djece, mladeži i građana mogu se i trebaju osigurati kroz centre tehničke kulture.

– svaki tečaj traje 70 školskih sati (2-3 sata tjedno) i namjenjen je početnicima i naprednima

– pohađanje programa usklađeno je s pohađanjem nastave (uglavnom subotom do podne)

– programi se odvijaju u kabinetima Doma tehnike u Valpovu

– polaznici se pripremaju za županijska i državno natjecanje

– aktivnosti započinju početkom listopada i traju do lipnja i priznaju se u školama kao izvanškolska nastavna aktivnost

– cijena koju snosi roditelj za članarinu u CTK iznosi 50,00 kn/mjesec

– drugo djete iz iste obitelji polazi radionicu besplatno

– sve dodatne informacije možete dobiti na 651-380 (od 8:00 do 15:00)

PREUZIMANJE (DOWNLOAD) PRIJAVNICA ZA RADIONICE

Na našim radionicama fotografiramo i snimamo djecu. Prijavom djeteta za pohađanje radionice roditelji ili skrbnici suglasni su s objavljivanjem fotografija i video snimaka djece u našim tiskanim i elektroničkim glasilima, u svrhu promocije kreativnih tehničkih radionica za djecu.