43. međunarodna izložba dječje likovne umjetnosti Lidice 2015. u Republici Češkoj - diplome Mariji Milošević i Petri Popović, a medalja Petru Čvagiću

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće i Fotoklub Valpovo već dvanaest godina sudjeluju na ovoj prestižnoj manifestaciji dječjeg kreativnog stvaralaštva na području fotografije. Kao i svake godine, tako smo i ove, u natjecanje uključili i djecu iz OŠ  M.P. 

Katančić iz Valpova (mentor Goran Kupčerić) i OŠ I. Kukuljević iz Belišća (mentor Damir Tomas). Zajedno sa polaznicima fotoradionice u CTK (mentor i selektor Dragan Francuz) mladi fotografi su fotografirali na predložene teme: Budući da su Ujedinjeni narodi (UN) proglasili 2015. godinu Međunarodnom godinom svjetlosti, UNESCO kao jedan od suorganizatora ove manifestacije predložio je da se 43. izdanje izložbe posveti temi: SVJETLO. Svjetlo u prirodi i njezini izvori, Umjetno svjetlo i njezini izvori (izumi), Svjetlo – sjena – tama kao vizualni elementi, Svjetlosno zračenje i energija, Optički fenomeni –optičke tajne, Svjetlo u likovnoj umjetnosti i književnosti, u bajkama, u izrekama i poslovicama, Svjetlo kao simbol, Svjetlo u povijesti i mitologiji.

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 4 do 16 godina, a po dvije fotografije trinaestero natjecatelja poslane su krajem siječnja u Lidice. 

Na 43. međunarodnoj izložbi u Lidicama sudjelovali su mladi iz 68 zemalja svijeta sa ukupno 21.380 radova. Fotografi su poslali 1.411 fotografija. Povjerenstvo u Lidicama nagradilo je 14 autora iz Hrvatske, a od toga troje iz Fotokluba Valpovo.

Diplome su za svoje fotografije na temu „svjetlo“ zaslužile Marija Milošević i Petra Popović. Najviše priznanje, medalju „Ruža Lidica“ osvojio je Petar Čvagić.

Nastavak je ovo vrijednih međunarodnih priznanja koje mladi autori dobivaju od 2003. godine. Do sada je u ZTK Valpovo-Belišće stigla 24 diploma za pojedinačne radove i 4 „Ruža Lidica“ (ZTK Valpovo, CTK Valpovo, Danijel Jovinac i Petar Čvagić).

VIŠE

Dragan Francuz

Foto: Petar Čvagić (medalja)

 

Foto: Marija Milošević

Foto: Petra Popović